CFD Trzebinia: Inauguracja Szkoły Formatorek Zakonnych

091110d.jpg W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini 9 listopada br. rozpoczęły się zajęcia w dwuletniej Szkole Formatorek Zakonnych, prowadzonej w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Dyrektorem Szkoły jest ks. Grzegorz Pomorski SDS.
Uroczystej Mszy świętej na otwarcie Szkoły przewodniczył w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini i homilię wygłosił Prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS.

Wykład inauguracyjny zatytułowany Potrzeba formacji formatorek
zakonnych wygłosił dyrektor Szkoły Formatorów przy Wydziale
Filozoficznym „Ignatianum” w Krakowie o. dr Krzysztof Dyrek SJ.

W ciągu dwóch lat odbędzie się dziesięć pięciodniowych sesji
formacyjnych oraz dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina.
Prowadzącymi zajęcia są formatorzy, specjaliści z zakresu teologii,
pedagogiki, duchowości i psychologii z różnych ośrodków  naukowych i
środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i za granicą. W
szkole uczestniczy 108 sióstr zakonnych –  przełożonych, mistrzyń
postulatu, nowicjatu i junioratu, odpowiedzialnych za aspirat,
animatorek i referentek powołaniowych oraz sióstr przygotowujących się
do pracy w formacji. Uczestniczki szkoły pochodzą z Polski i zagranicy
–  Białorusi, Czech, Litwy, Kenii, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii
i Zambii. Zaangażowanych w ramach zajęć będzie ok. 25 wykładowców i
wychowawców oraz kierowników duchowych.

Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i
teologicznych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Vita Consecrata.
Szkoła stawia sobie za główny cel praktyczne przygotowanie sióstr do
pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego
przygotowania będzie polegała na osobistej formacji uczestniczek
szkoły. Zgodnie ze wskazaniami Vita Consecrata proponowana formacja
będzie miała charakter integralny, tak, aby docierała głęboko do
wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej
tożsamości (por. VC 65).
 
Zajęcia Szkoły będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:
– formacja do dojrzałości ludzkiej: formacja osobista w dynamice
grupowej i indywidualnej; warsztaty z komunikacji, psychodrama,
bibliodrama, praca z obrazem i inne
– formacja do modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia w dynamice lectio divina
– formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i konwersatoria –
pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą w kontekście podejmowanej
pracy wychowawczej.

Za: www.sds.pl.