Wspomnienie rocznicy śmierci męczennika chrystusowca

W dniu 1 lutego wspominaliśmy rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Pawła Kontnego. Z tej okazji w domu nowicjackim w Mórkowie odpowiedzialny za ośrodek postulatorski ks. Tomasz Porzycki celebrował Mszę św. w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszego Współbrata. Magister nowicjatu ks. Bogusław Kozioł w kazaniu przybliżył najmłodszym członkom zgromadzenia sylwetkę ks. Pawła, który należał do grupy pierwszych chrystusowców, jedynego rocznika wyświęconego tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej.

 
W czasie wojny przebywał w rodzinnej parafii na Śląsku, gdzie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i patriota. Prześladowany przez hitlerowców ukrywał się w Lędzinach, gdzie doczekał końca wojny. Po wkroczeniu wojsk sowieckich stawał w obronie miejscowej ludności, którą wyzwoliciele często traktowali jako Niemców i poddawali szykanom. 1 lutego 1945 roku został wezwany na pomoc przez parafian, którzy byli świadkami próby gwałtu na dziewczętach. Bez wahania pobiegł na ratunek i mimo, że wyraźnie przedstawił się jako polski kapłan został bestialsko zamordowany przez żołnierzy, którzy próbując ukryć zbrodnię nakazali pogrzebanie kapłana w miejscu śmierci. W tym czasie dziewczętom udało się zbiec. Po przejściu frontu parafianie urządzili uroczysty pogrzeb i od tamtej pory czczą męczennika, który oddał życie "w obronie czci niewieściej".

Od ponad roku diecezja drohiczyńska prowadzi przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu 1917-1989. Towarzystwo Chrystusowe przedstawiło osobę ks. Kontnego jako kandydata do podjęcia starań o beatyfikację w tym procesie. Obszerną dokumentację dotyczącą życia i śmierci ks. Pawła przygotowali ks. Bogusław Kozioł i ks. Robert Biel. Módlmy się, aby nasz Współbrat został włączony do grupy Męczenników Wschodu i, aby jak najszybciej rozpoczęło się dochodzenie na etapie diecezjalnym.

Za: www.chrystusowcy.pl