Wyjatkowy doktorat chrystusowca

100421e.png 20 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej alumna III roku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, kl. Bartłomieja Urbanowicza. Doktorant przedstawił dysertację: „Sprawy majątkowe Kościoła katolickiego w konkordatach z 1925 i 1993 roku. Studium prawno-porównawcze”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Krzysztofa Warchałowskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego.

Recenzentem pracy był ks. prof. Józef Krukowski, pierwszy dziekan
reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Drugim recenzentem miał być śp. ks. bp prof.
Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, który zginął w
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia br. Recenzja śp. bpa
Płoskiego została odczytana przez sekretarz, piszącą sprawozdanie z
obrony.

W obronie uczestniczyli chrystusowcy: ks. dr Bogdan Molenda, rektor WSD
TChr, ks. Bogusław Burgat, wicerektor WSD TChr, ks. dr Bogusław Kozioł,
ojciec duchowny WSD TChr, ks. prof. Wojciech Necel, wykładowca w UKSW i
WSD TChr i ks. Krzysztof Ośka, superior domu w Puszczykowie. Na obronę
przybyła także najbliższa rodzina Doktoranta, a także koledzy i znajomi z
czasów studiów na Wydziale Prawa.

Za: www.tchr.org.