Niepokalanów: Świadkowie miłości

W dn. 16 niepokalanow.png -18 kwietnia 2010 w Niepokalanowie zgromadzili się liderzy Rycerstwa Niepokalanej z Polski na swoim wiosennym spotkaniu, któremu towarzyszyło hasło: "Bądźmy świadkami miłości". Ze względu na narodowa żałobę, nie wszyscy odpowiedzialni za Rycerstwo Niepokalanej na terenie naszego kraju uczestniczyli w spotkaniu. Ci, którzy przybyli, swoje pierwsze kroki skierowali do niepokalanowskiej świątyni, by wspólnie pomodlić się oddając Bogu przez ręce Niepokalanej i św. Maksymiliana ofiary katastrofy, jak i przyszłość naszego kraju, która była przecież bardzo droga dla założyciela Niepokalanowa i MI.

Pamiętamy o wyrzeczeniu, jakie podjął klasztor tuż przed wybuchem II
wojny światowej odmawiając sobie cukru, by tak zaoszczędzone pieniądze
przeznaczyć na potrzeby naszej armii. Bóg, honor i ojczyzna są na
pierwszym miejscu również dla każdego rycerza Niepokalanej. Po zadumie i
refleksji owoce tego wiosennego spotkania oddano dobremu Bogu przez
ręce Niepokalanej sprawując Najświętszą Ofiarę, której przewodniczył
asystent kościelny MI diec. kieleckiej ks. Paweł Kolanowski. W prostych
słowach mówił on o potrzebie bycia świadkiem w miłości do drugiego
człowieka. Jego słowa stały się jeszcze bardziej aktualne w kontekście
podwójnego dramatu katyńskiego, który jest lekcją przebaczenia w
prawdzie. Wieczorem zebrani rycerze odmówili modlitwę różańcową i
odśpiewali Apel Jasnogórski, powierzając wszystkie trudne sprawy
Niepokalanej.

Zwycięstwo miłości

Sobota
była wypełniona zajęciami po brzegi. Rycerze Niepokalanej rozpoczęli
dzień od modlitwy w miejscu, w którym modlił się sam św. Maksymilian,
śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie, po krótkiej
przerwie na posiłek, rozpoczęto obrady w sali św. Bonawentury.

Pierwszą
konferencję wygłosił płk. Czesław Madej. Prelegent w prostych słowach
przybliżył sens orędzi fatimskich i zachęcił rycerzy, by je wypełniali w
codziennym życiu, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak i wspólnotowej
czy parafialnej. Objawienia z Fatimy są jakoś szczególnie wpisane w
misję Rycerstwa Niepokalanej. Każdy uważny czytelnik lektur na temat
Fatimy i Rycerstwa Niepokalanej zauważy, że jedno jest uzupełnieniem
drugiego. Łączy ich nie tylko wspólna data – 1917 r., ale przesłanie,
choć podane w innych słowach. Jedna z rycerek powiedziała, że Rycerstwo
jest odpowiedzią na wiele próśb, które Maryja w Fatimie skierowała za
pośrednictwem dzieci dla całego świata.

Drugą konferencję
wygłosiła rycerka Maria Lademann, a nosiła ona tytuł: "Niepokalane
Poczęcie gwarancją zwycięstwa Miłości". Rycerka z Gdańska komentując
konferencję powiedziała, że w wielu wypowiedzianych przez prelegentkę
słowach mogła odnaleźć siebie samą, swoje myśli i postępowania.

Po
krótkiej przerwie na wspólne zdjęcie uczestnicy spotkania obejrzeli
film nt. mało znanego cudownego obrazu Marki Bożej Murkowej z Krosna,
która w czerwcu 2010 zostanie uroczyście ukoronowana. Miasto Krosno,
które matka Boża cudownie uratowała, od kilku lat czci Ją jako swoją
patronkę.

W samo południe chwilą ciszy i modlitwą Regina celi
uczestnicy zjazdu uczcili wszystkich poległych w katastrofie pod
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010. Następnie w zadumie przybyli na spotkanie
rycerze obejrzeli wspólnie relację z nabożeństwa pogrzebowego, które
miało miejsce na Placu Piłsudskiego w Warszawie za członków tragicznie
zmarłych 96-osobach w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w tym
prezydenta Polski wraz z małżonką.

Po południu, w godzinie
miłosierdzia, rycerze zebrali się na cmentarzyku klasztornym, by przy
grobie zasłużonego dla Rycerstwa br. Innocentego Wójcika odmówić Koronkę
do Bożego Miłosierdzia. Następnie wysłuchano relacji z działalności
asystenta narodowego i gwardiana klasztoru w Niepokalanowie o.
Stanisława M. Piętki; prezesa narodowego o. Ryszarda Żybera, delegata do
spraw młodzieżowego ruchu s. Teresy Michałek; dyrektora wydawnictwa w
Niepokalanowie o. Grzegorza Klimczoka; asystenta prowincji krakowskiej
o. Piotra Cubera; asystenta prowincji warszawskiej o. Grzegorza
Szymanika. Za tę działalność podziękowano Bogu podczas Mszy św. w
kaplicy św. Maksymiliana, której przewodniczył asystent narodowy MI o.
Stanisław M. Piękta. W homilii mówił on o potrzebie dawania świadectwa
ze swojego oddania się Niepokalanej, miłującej Matce.

Wieczorem,
po modlitwie różańcowej w ten historyczny dzień poprzez fale radiowe o
godz. 21. połączono się z duchową stolica Polski, Jasną Górą, by
wspólnie odśpiewać Apel Jasnogórski.

Relikwie
świętego


Ostatni dzień zjazdu rozpoczęto modlitwą, śpiewem
Godzinek oraz uroczystą Eucharystią, której przewodniczył o. Mirosław
Adaszkiewicz. Podczas Mszy św. wspólnota rycerska z Białegostoku z
parafii Ducha Świętego otrzymała od Gwardiana Niepokalanowa relikwie
założyciela MI. Do Rycerstwa przystąpił też nowy członek. Podczas
homilii, którą wygłosił o. Ryszard Żuber, prezes narodowy MI, uczestnicy
usłyszeli swego rodzaju podsumowanie zjazdu w słowach: "Niech
Niepokalana pomoże nam rozpoznać wolę Bożą i wiernie służyć w Rycerswie
dla Miłości, której pełnią jest Bóg".

Na koniec spotkania
uczestnicy zjazdu uroczyście odnowili swoje całkowite oddanie się
Niepokalanej.

Za: www.niepokalanow.pl.