Zakonnicy Najświętszych Serc: Uroczystość Odpustsowa MB Bolesnej w Starym Wielisławiu

Obchody uroczystości ku czci Matki Bożej Bolesnej rozpoczęliśmy w piątek. W tym dniu, w naszym sanktuarium szczególnie gościliśmy chorych i osoby w podeszłym wieku. Po drodze krzyżowej w krużgankach, adoracji Najśw. Sakramentu i spowiedzi, odprawiona została msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Łukawski SSCC (Prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc).

 
O. Prowincjał zaakcentował potrzebę wnoszenia krzyża do naszych domów i rodzin. Wskazał również na rolę wyjątkowego świadectwa osoby cierpiącej, która często mimo swojej choroby spokojem i radością pokazuje prawdziwy sens ludzkiego życia. Podczas mszy św., wierni mieli okazję skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych a na zakończenie, celebrans udzielił błogosławieństwa z Lourdes.

Sobotę przeżywaliśmy jako Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego. Konferencję wygłosił o. Zbigniew Zalewski SSCC z Kiełpina, w której przypomniał nam wartość cierpienia i choroby w naszym życiu a jednocześnie uwrażliwiał na ciągłe budowanie naszych zakonnych wspólnot, poprzez wspólną modlitwę, rozmowy i znoszenie wzajemnych słabości. W tym dniu miała miejsce również Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Św., koronka do siedmiu boleści Matki Bożej i poczęstunek dla wszystkich pielgrzymów.

W niedzielę odbyła się uroczysta suma odpustowa. Mszy św. w imieniu bp. Ignacego Deca, przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Józef Strugarek (dziekan, prob. parafii Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju). Wspominając osoby ks. kardynała Bertrama i ks. kardynała Kominka, kaznodzieja podkreślił ogromny wpływ pobożności maryjnej w historii pojedynczego człowieka, narodu i świata. Odwołując się do litanijnego wezwania: Panno wierna – módl się za nami, wezwał do zawierzenia Matce Boga.