Zakony w Polsce: posiedzenie komisji misyjnej

11 grudnia ub. r. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Rozpoczęło się w siedzibie Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM), było to pierwsze po wielu latach spotkanie komisji z PDM.

Ks. dyrektor Jan Piotrowski przedstawił historię PDM w Polsce, mówił o funkcjonowaniu tej instytucji obecnie oraz o zasadach przyznawania subsydiów na działalność w krajach misyjnych. Zachęcał także do udziału zakonów w jesiennych otwartych zjazdach PDM oraz do zaangażowania się w IV Kongres Misyjny w 2010 roku. Padła propozycja współtworzenia kwartalnika ‘Światło Narodów’ w postaci przygotowania artykułów w cyklu o misjonarzach” – relacjonuje przewodniczący komisji o. Andrzej Danilewicz SVD.

W drugiej części obrad członkowie komisji spotkali się z dyrektorem wydawnictwa Verbinum z zaznajomili się z funkcjonowaniem Centrum Migranta Fu Shenfu. Na koniec podjęto kilka spraw bieżących, m.in. przybliżono najnowszą SMS-ową akcję Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W spotkaniu uczestniczyli: o. Andrzej Danilewicz SVD – przewodniczący komisji, ks. Stanisław Czarny MSF, o. Krzysztof Gierat CMF, ks. Manolo Torres MCCI, o. Andrzej Wichowski CSSp, o. Jacek Wróblewski M.Afr.

Kolejne spotkanie komisji misyjnej odbędzie się przy okazji styczniowego zebrania plenarnego Konferencji.

red.