Zaproszenie: Franciszkanie na Bałkanach

091104b.jpg "Bałkany między Wschodem i Zachodem. Franciszkanie w historii narodów bałkańskich" to tytuł międzynarodowej konferencji, organizowanej w Wenecji, w dniach 13 i 14 listopada br., w 800. rocznicę zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej.
Obrady odbywać się będą przy klasztorze braci mniejszych konwentualnych (Friari) oraz w Instytucie Ekumenicznym św. Bernarda. Podczas dwudniowego spotkania wygłoszonych zostanie dziewięć referatów, dotyczących obecności franciszkanów w krajach bałkańskich.


W pierwszym dniu konferencji, referaty dotyczyć będą franciszkanów
w: Imperium Ottomańskim (o. Alfonse M. Sammut OFMConv); średniowiecznej
Rumunii (Ioan Aurel Pop) oraz Rumunii współczesnej (Stefan Damian);
Bułgarii w wiekach XVII-XIX (Krasymir Stanczew) oraz obecności
franciszkanów w Bułgarii na podstawie XVIII-wiecznego opisu
niemieckiego franciszkanina Blasiusa Kleinera (Wanda Stępniak-Minczewa).

Drugi dzień obrad poświęcony zostanie franciszkanom w Chorwacji
(Riccardo Burigana), Słowenii (o. Igor Salmić OFMConv), Albanii (Maria
Francesca Di Miceli) oraz literaturze franciszkańskiej w Bośni i
Chorwacji (Barbara Lomagistro).

Organizatorami konferencji są: Instytut Ekumeniczny Św. Bernarda w Wenecji, Wydział Teologiczny "Seraphicum" w Rzymie oraz Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji.

Opiekę naukową nad konferencją sprawują jej pomysłodawcy i organizatorzy: o. Roberto Giraldo OFM, o. Zdzisław Kijas OFMConv, prof. Gianclaudio Macchiarella oraz prof. Aleksander Naumow.

wsm

Za: www.franciszkanie.pl.