Zmarł kardynał Avery Dulles

12 grudnia w wieku 90 lat zmarł kardynał Avery Dulles, jezuita. Pochodził z rodziny znanych polityków amerykańskich. Wychowany jako prezbiterianin. W 1936 podjął studia na Harvardzie.
Po ich ukończeniu u służył w amerykańskim wywiadzie. Wiarę katolicką przyjął w 1940r. W sierpniu 1946 wstąpił do zakonu jezuitów.
1956 przyjął święcenia kapłańskie. Wykładał filozofię na Fordham University w Nowym Jorku. W późniejszych latach był profesorem Woodstock College oraz Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, a na Fordham University wykładał nauki społeczne i religię.

W swoich książkach i artykułach zajmował się problematyką ekumenizmu oraz dorobkiem Soboru Watykańskiego II. Odebrał ponad 20 doktoratów honoris causa, głównie uczelni amerykańskich. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów katolickich USA.

21 lutego 2001 Jan Paweł II mianował go kardynałem, nadając diakonię SS. Nomi di Gesu e Maria in via Lata.

za: www.jezuici.pl