Podwójny jubileusz redemptorystów

W 2009 roku minie 100 lat od kanonizacji św. Klemensa Hofbauera, pierwszego redemptorysty na ziemiach polskich, a także 100-lecie od powstania Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Z okazji podwójnej rocznicy członkowie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, gdyż tak brzmi jego oficjalna nazwa, planują uroczyste celebry w parafiach, pielgrzymkę do miejsc, związanych z życiem św. Klemensa, sympozjum naukowe.

Obchody, które będą upływać pod hasłem „Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasu” rozpoczęły się 12 grudnia. Podczas Mszy radiowej w kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie prowincjał o. Ryszard Bożek ogłosił rozpoczęcie Roku Jubileuszowego. Do tematu powróci 17 maja w przyszłym roku, także podczas Mszy, transmitowanej z warszawskiej świątyni.
W tym samym miesiącu między 19 a 23 maja odbędzie się pielgrzymka do miejsc, związanych ze św. Klemensem – Wiednia, Tasowic i Krakowa.

Tradycyjny odpust Maryjny, który odbędzie się między 2 a 7 września w Tuchowie będzie okazją do zaprezentowania posługi i dzieł tej najliczniejszej na świecie prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Dwa dni po zakończeniu odpustu, 9 i 10 września, podczas sympozjum naukowego, zostanie omówiona historia i dzisiejsze wyzwania, jakie stoją przed Zgromadzeniem. Zaś 13 września, w rocznicę śmierci innego wybitnego redemptorysty, o. Bernarda Łubieńskiego, we wszystkich kościołach prowadzonych przez Zgromadzenie zostanie zorganizowany Dzień modlitw o jego beatyfikację.
W przyszłym roku ukażą się także w wydawnictwie Zgromadzenia Homo Dei publikacje, poświęcone redemtorystom w Polsce – powieść oraz przewodnik, ukazujący miejsca, związane z życiem o św. Klemensa, historia prowincji warszawskiej, bibliografia polskich redemptorystów oraz zbiór ok. 50 biogramów najbardziej znanych zakonników.

Obchody Roku Jubileuszowego zakończą się w Tuchowie 13 grudnia podczas Mszy św. O godz. 10.30. Uroczystości będzie transmitować Radio Maryja i TV Trwam.

Przełożony generalny redemptorystów o. Joseph William Tobin, w jubileuszowym liście do Prowincji Warszawskiej z okazji Roku Jubileuszowego, wyraził redemptorystom polskim i współpracującym z nimi ludziom świeckim wdzięczność za wszystkie dzieła apostolskie oraz formy posługi ewangelizacyjnej, prowadzone przez prowincję. Zaprosił też redemptorystów do podejmowania w tym szczególnym roku osobistej i wspólnotowej refleksję nad znakami czasów, aby „dzięki twórczej wierności charyzmatowi św. Alfonsa i dziedzictwu św. Klemensa oraz szukaniu nowych metod apostolskich, mogli ufnie spoglądać w przyszłość i cieszyć się nowymi powołaniami do ofiarnej służby w dziele obfitego odkupienia”. Wyraził również specjalne życzenie: „Niech nie zabraknie Wam odwagi i twórczego zapału w podejmowaniu nowych wyzwań, przed którymi staje każdy współpracownik i kontynuator dzieła odkupienia w obecnym stuleciu”.

Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Ryszard Bożek także skierował list do współbraci w którym stwierdził, że „Rok Jubileuszowy wydaje się doskonałą okazją do odkrywania celów i zadań, jakie Bóg stawia dziś przed polskimi redemptorystami”. Przypomniał o ważnym aspekcie powołaniowym jubileuszu. Zachęcił też, aby poszczególne wspólnoty i parafie redemptorystów podjęły ciekawe inicjatywy duchowe i duszpasterskie, celem głębszego przeżycia specjalnego czasu łaski.
Zdaniem o. Bożka Jubileusz może stać się również doskonałą okazją, by w środkach społecznego komunikowania przedstawić wkład polskich redemptorystów tak w historię jak i współczesne oblicze Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

Celem obchodów jest nie tylko ożywienie pamięci o św. Klemensie i historii naszej prowincji, ale odczytanie znaków czasu i szukanie nowych sposobów ewangelizacji – powiedział KAI koordynator obchodów, o. Cabała.

Zgromadzenie Redemptorystów założył w 1732 r. w Scala k. Neapolu św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787). Jego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę o przeobfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym duchowo, a szczególnie ubogim. Do realizacji tego celu Założyciel opracował specjalny program misji ludowych.

Pierwszym redemptorystą, który dotarł do Polski był pochodzący z Moraw św. Klemens Hofbauer (1751-1820). Przybył on do Warszawy w 1787 r. i wraz ze współbraćmi rozpoczął przy kościele św. Benona intensywną działalność duszpastersko-misyjną, która zyskała miano „nieustannej misji”. Szczególną uwagę przywiązywali do sprawowania Eucharystii, codzienne głoszenie Słowa Bożego, katechezę i posługę w konfesjonale. Redemptoryści prowadzili też działalność wychowawczą zakładając sierociniec i szkołę dla chłopców z najbiedniejszych rodzin, a także pierwszą w dziejach polskiej edukacji bezpłatną szkołę zawodową dla dziewcząt. Podejmowali także misje i rekolekcje parafialne. Ich działalność została przerwana w 1808 r., gdy władze Księstwa Warszawskiego zniosły klasztor i wyrzuciły redemptorystów z Polski. W 1824 ponownie pozwolono rozproszonym redemptorystom osiedlić się w Piotrkowicach k. Kielc, gdzie pod kierunkiem o. Jana Podgórskiego podjęto pracę duszpasterską i stworzono małe seminarium. Jednak i tę wspólnotę władze rosyjskie zlikwidowały w 1834 roku.

Na terenach polskich na stałe redemptoryści osiedlili się w 1883 roku w Mościskach k. Przemyśla (obecnie na Ukrainie), dzięki staraniom Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933). W roku 1894 została utworzona polska wiceprowincja. Zgromadzenie rozwijało się tak dynamicznie, że w 1909 r. utworzono polską prowincję, która obecnie jest najliczniejsza w Zgromadzeniu. W okresie międzywojennym polscy redemptoryści dotarli do Argentyny, zaś w latach 70. XX w. w Brazylii i Boliwii. Po roku 1989 polscy redemptoryści pracują w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie.

Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 16 parafii i opiekują się kilkoma sanktuariami: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie i Toruniu, Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim, Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej k. Wyszkowa oraz sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie. Ojcowie prowadzą wydawnictwo i kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei”, rocznik naukowy „Studia redemptorystowskie”. Od kilkunastu lat najbardziej znanym dziełem Zgromadzenia jest Radio Maryja, ostatnio także TV Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Prowincja Warszawska prowadzi również własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie i ma nowicjat w Lubaszowej.

Zgromadzenie Redemptorystów liczy obecnie około 5,5 tys. członków posługujących w 78 krajach na całym świecie. Polska prowincja liczy 390 współbraci (327 kapłanów, 19 braci, 22 kleryków, 6 nowicjuszy i 16 postulantów) w 24 domach w kraju i 7 za granicą (stan z dnia 10.12.2008). Za granicą pracuje 90 polskich redemptorystów, którzy należą do innych prowincji. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie.

Strona internetowa Zgromadzenia: www.cssr.com
Strona internetowa Warszawskiej Prowincji Redemptorystów: www.redemptor.pl

za: www.niedziela.pl