Zmarł ks. Czesław Kamiński, chrystusowiec

W niedzielę 13 lipca 2008 r. nad ranem w Puszczykowie k. Poznania zmarł śp. ks. Czesław Kamiński – były Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 17 lipca w Poznaniu, w domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego (ul. Panny Marii 4). Msza św. rozpocznie się o godz. 11.00 w kaplicy seminaryjnej. Złożenie ciała do grobu w kwaterze Towarzystwa Chrystusowego na Cmentarzu na Miłostowie o godz. 14.00.

Ks. Jan Hadalski TChr

Nota biograficzna śp. ks. Czesława Kamińskiego TChr (1914-2008)

Ks. Czesław Kamiński urodził się 15 czerwca 1914 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił w 1934 r. Dozgonną profesję zakonną złożył 29 września 1939 r., a rok później – 21 lipca 1940 r. – przyjął w Krakowie święcenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda. W 1950 r. uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopień doktora z prawa kanonicznego.

Ks. dr Czesław Kamiński pełnił w Towarzystwie Chrystusowym wiele odpowiedzialnych funkcji. Był m.in. pierwszym rektorem seminarium i wykładowcą prawa kanonicznego, zastępcą Przełożonego Generalnego, przełożonym regionalnym na Francję, Anglię i Niemcy, członkiem Rady Generalnej Towarzystwa, przełożonym Domu Głównego w Poznaniu i wreszcie, w latach 1976-1983, Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.

Przez znaczną część życia był bliskim współpracownikiem współzałożyciela zgromadzenia o. Ignacego Posadzego. Trzeba także dodać, że pamiętał dobrze kard. Augusta Hlonda – założyciela Towarzystwa. Od wielu lat mieszkał w domu Towarzystwa w Puszczykowie.