XVI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

W sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się uroczystości związane z XVI Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja. Mszy św. przewodniczył biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz. W Eucharystii uczestniczłoy ponad 200 tys. wiernych. Wśród pielgrzymów obecny był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dwudniowe spotkanie odbywało się pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. „Jeszcze Polska nie zginęła” – rozpoczął powitanie pielgrzymów o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. Wyjaśniał, że Polska nie zginęła wierna Bogu i oddana Matce Najświętszej. – Nie zginęła i nie zginie Polska kochająca życie od poczęcia do naturalnej śmierci, Ojczyzna ludzi sumienia, honoru i prawdy, ludzi ciężkiej pracy i odważnej walki o wolność braci rodaków, Polska ludzi sprawiedliwości społecznej solidarnie sprzeciwiających się kłamstwu i temu co sieje zamęt, nieufność, podziały i dyktuje taki model, jakby Boga nie było – wołał o. Majewski.

Przeor jasnogórski wzywał, w łączności z pasterzami Kościoła, do ewangelizacji w czasach, gdy człowiekowi narzuca się dyktaturę relatywizmu moralnego i kulturalnego, w czasach upadku moralności chrześcijańskiej.

Rozpoczynając Mszę św. bp Dydycz podkreślił, że choć Kościół w Polsce zmaga się z trudnościami, to jednak z nadzieją wybiega w przyszłość. Ordynariusz drohiczyński podkreślił, że w Polsce, jak w żadnym innym kraju, doceniamy rolę katolickich środków masowego przekazu. – Nie ma takiego kraju, gdzie tak licznie mogą ludzie się łączyć, komunikować razem, aby być uczniami Chrystusa – powiedział bp Dydycz, który podczas Eucharystii wygłosi także kazanie.

Mszę św. poprzedził koncert w wykonaniu Orkiestry Koncertowej „Victoria” z Warszawy-Rembertowa oraz słowo o projekcie geotermalnym dla Torunia.

za: www.ekai.pl