Żydowski franciszkanin o Synodzie Biskupów dla Bliskiego Wschodu

jerozolima.jpg Synod Biskupów, którego dokument roboczy został 6 czerwca ogłoszony, będzie dla Kościołów Bliskiego Wschodu historyczną okazją, aby wyjść z getta. Tak uważa o. Dawid Maria Jaeger z franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Aktualny delegat Kustodii w Rzymie urodził się w żydowskiej rodzinie w Izraelu i przyjął chrzest w dorosłym wieku. Wypowiadając się dla agencji AsiaNews, mówił o planowanym na jesień Synodzie jako drodze do realizacji pragnień wyrażonych przed 17 laty przez Jana Pawła II.

Żydowski franciszkanin przypomniał, co 11
grudnia 1993 r. Papież mówił do uczestników kongresu prawno-kanonicznego
na Uniwersytecie Laterańskim. Zwracając uwagę na sytuację chrześcijan
na śródziemnomorskim Wschodzie, stwierdził, że choć są tam oni
mniejszością, mają prawo do poszanowania swej tożsamości również pod
względem prawnym. Nie należy tego traktować jako koncesję ze strony
państwa, bo wynika to z podstawowych praw człowieka. Chodzi tu, jak
wyjaśnił o. Jaeger, o przejście od sytuacji tolerowanej mniejszości do
wolności należnej chrześcijanom na równi ze wszystkimi innymi
obywatelami. Oczywiście taka epokowa dla Bliskiego Wschodu zmiana zależy
od postępów demokratyzacji, na które Kościół nie może mieć wpływu
takiego, jak w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jednak zdaniem
franciszkanina ważne jest, aby na kościelnym spotkaniu, jakim jest Synod
Biskupów, jasno i otwarcie o tym mówić.

O. Jaeger podkreślił, że sytuacje Kościoła na Bliskim Wschodzie nie
są jednorodne. Lokalne Kościoły w regionie, w którym narodziło się
chrześcijaństwo, żyją dziś w różnych warunkach politycznych. Zawsze
jednak są niewielką mniejszością, z wyjątkiem Libanu, dla którego
zresztą Jan Paweł II zwołał już przed 15 laty specjalne zgromadzenie
synodalne. Zdaniem franciszkanina tegoroczny Synod Biskupów będzie
okazją dla tak różnorodnych, także pod względem obrządku, katolickich
Kościołów Bliskiego Wschodu, by potwierdzić wzajemną solidarność i
łączącą je specyfikę.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie.