Beatyfikacja polskiej franciszkanki

Duch franciszkański jest wciąż żywy i przynosi błogosławione owoce. Dowodem na to jest beatyfikacja polskiej franciszkanki, Matki Małgorzaty Szewczyk (1828-1905): założycielki Zgromadzenia Sióstr Serafitek.  

Matka Małgorzata pochodziła z Wołynia i tam zaangażowała się w działalność duszpasterską  i charytatywną w III Zakonie św. Franciszka. Po odbyciu formacji, mając 20 lat złożyła profesję tercjarską. W 1870 roku odbyła pielgrzymkę do Ziemi świętej, gdzie przez okres trzech lat opiekowała się chorymi pielgrzymami.

W Jerozolimie odczytała również wolę Bożą w oddaniu swego życia na wyłączność Bogu i służbie najuboższym. Za radą błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który stał się jej kierownikiem duchowym, otoczyła opieką kilka samotnych, porzuconych staruszek, dając w ten sposób początek nowemu zgromadzeniu, opartemu na III Regule św. Franciszka z Asyżu.

Matka Boża Bolesna wybrana przez założycieli, ojca Honorata i matkę Małgorzatę, na patronkę wspólnoty, stała się wzorem dojrzałej postawy wiary wobec cierpienia. Za Jej przykładem siostry Serafitki mają poszukiwać sensu w chorobie, opuszczeniu, odrzuceniu i same będąc przepełnione nadzieją, nieść ją ludziom potrzebującym.

Matka Małgorzata, bezgranicznie ufająca Bożemu prowadzeniu i Jego świętej Opatrzności, już w przeciągu kilkunastu pierwszych lat istnienia zgromadzenia objęła opieką potrzebujących w wielu szpitalach, przytułkach, sierocińcach i ochronkach na terenie zaboru rosyjskiego oraz w Galicji. Zmarła 5 czerwca 1905 roku w Nieszawie, pozostawiając w pamięci ludzi przykład autentycznego świadectwa życia oddanego Bogu i potrzebującym.

Dla współczesnego człowieka życie przyszłej Błogosławionej stanowi wymowny apel o poruszenie sumienia i wzbudzenie na nowo wrażliwości na osoby, które często żyją obok nas i potrzebują zwykłych, prostych gestów dobroci i życzliwości.

Beatyfikacja „matki ubogich”, jak nazywano Małgorzatę Szewczyk, jest również okazją do refleksji nad osobistą postawą miłosierdzia wobec innych, szczególnie tych, którzy doświadczają poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei, są zaniedbani duchowo i materialnie i zagubili  się w świecie wartości.

Uroczysta Eucharystia, podczas której zostanie odczytany akt beatyfikacji, będzie miała miejsce w Krakowie Łagiewnikach 9 czerwca 2013 roku.

Więcej o Zgromadzeniu Sióstr Serafitek na stronie www.serafitki.pl

Za: www.kapucyni.pl.