Bracia Mniejsi: Warsztaty dla Przełożonych na Górze św. Anny

Warsztaty dla Przełożonych na Górze św. AnnyW dniach 16-19 listopada br. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbywały się Warsztaty dla przełożonych Konferencji Północnosłowiańskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał: „Gwardian/Przełożony liderem wspólnoty”.

Zostało one poprowadzone przez psychoterapeutów: p. dr Małgorzatę Kostek, p. dr Marię Rogiewicz i o. dr Filipa Buczyńskiego OFM. Uczestnicy przez dwa dni pracowali w trzech grupach ucząc się jak radzić sobie ze stresem i rozwiązywać konflikty oraz poznawać „złe cechy” dobrego przełożonego.

Środowy blok popołudniowy poprowadził o. Waldemar Polczyk OFM, który mówił o miłosierdziu w świetle bulli Misericordiae Vultus, papieża Franciszka, ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia. Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od wskazania różnicy między miłosierdziem, a litością. Następnie przedstawił prawa rządzące przyjmowaniem miłosierdzia oraz świadczenia o nim. Wśród warunków korzystania z Bożego miłosierdzia w sposób szczególny wyakcentował odpowiedzialność i zaufanie. O. Waldemar zakończył wykład wskazaniem na współczesne kierunki filozoficzno-etyczne, które podważają miłosierdzie.

Na Warsztaty przybyli także Prowincjałowie pięciu polskich prowincji, którzy spotkali się ze swoimi przełożonymi, aby omówić najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem domów i bieżącymi spawami wspólnoty prowincjalnej. Nie zabrakło także wymiaru modlitewno-duchowego, dlatego na wspólnych Eucharystiach i Liturgii Godzin słuchano rozważań, które głosili Ministrowie Prowincjalni: Prezes Konferencji o. Alan Brzyski (Prowincja św. Jadwigi), o. Antonin Brząkalik (Prowincja Wniebowzięcia NMP) i o. Filemon Janka (Prowincja św. Franciszka z Asyżu) oraz Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji o. Andrzej Duk, współorganizator spotkania.

W tym roku przyjechało na Warsztaty ponad 80 przełożonych nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Austrii, Włoch i Ukrainy, gdzie znajdują się klasztory prowincji naszej Konferencji.

Za: www.franciszkanie.com.