Być geekiem z geekami

Internet to świetne miejsce do dialogu z niewierzącymi – uważa bliski współpracownik Generała Zakonu Dominikanów.

Ojciec Eric Salboir, który jest generalnym promotorem komunikacji społecznej w Zakonie Kaznodziejskim, wziął udział w II Dominikańskim Spotkaniu na temat Mediów, które odbyło się w Quezon City na Filipinach. Jego uczestnikami byli bracia, siostry i osoby świeckie, afiliowane do dominikańskiej prowincji na Filipinach.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że proklamowanie Ewangelii – do czego wezwany jest Zakon Kaznodziejski – może być dziś realizowane także w tej przestrzeni, którą nazywa się „nowymi mediami”. „Głoszenie – także poprzez nowe media – pozwala nam gromadzić wierzących i podejmować dialog z niewierzącymi” – powiedział o. Salboir.

Promotor generalny podjął też próbę wyjaśnienia, w jaki sposób w epoce technologii informacyjnej zdewaluowała się prawda. Podkreślił, że obecnie „nie ma żadnego autorytetu większego niż internet” i dlatego – jak dodał – „potrzebujemy nowego wysiłku inkulturacji”.

O. Salboir tłumaczył, że owa inkulturacja oznacza konieczność przystosowania języka do poziomu ludzi młodych, powstrzymania się od wygłaszania czysto intelektualnych i dydaktycznych nauk oraz brania pod uwagę także afektywności, rozsądku, emocji i cielesności osób, do których się mówi oraz uważne słuchanie niewierzących.

„Musimy być geekami – z geekami” – podsumował promotor generalny, posługując się słowem zaczerpniętym z żargonu komputerowego, którym w obiegowym znaczeniu określa się osobę zafascynowaną mediami społecznościowymi.

O. Salboir zachęcał, aby przedstawiciele Kościoła byli wrażliwi przy przedstawianiu rozmaitych propozycji multimedialnych. Ale – jak podkreślił – muszą też uważać na język, jakiego używają podczas wypowiedzi trafiających do głównego nurtu przekazu w mediach.

„Argument przedstawiony przez jakiś autorytet nie ma już obecnie sam w sobie autorytetu. Internet jest narzędziem dialogu” – mówił o. Salboir. Przekonywał, że wierzący mogą tu spotkać drugiego człowieka i głosić mu Dobrą Nowinę – ale koniecznie w dostosowany do tej rzeczywistości sposób, aby „w sercu interaktywności móc umieścić także głębię”.

O. Eric Salboir, jako generalny promotor komunikacji społecznej w Zakonie Kaznodziejskim, jest jednym z najbliższych współpracowników generała Zakonu, o. Bruno Cadoré.

Za: www.dominikanie.pl.