Chrystusowcy: II Forum Przyjaciół Kardynała Hlonda

W dniach 14-15 października 2014 roku, w gmachu głównym Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach odbyło się II Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda pod hasłem ABIIT NON OBIIT.

Honorowymi patronami tego spotkania byli: J.E. Księdz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki i Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok.

Podczas tego Forum wysłuchano referatów naukowych poświęconych drodze kapłańskiej, posłudze biskupiej i nauczaniu społecznemu Kard. A. Hlonda oraz krótkich komunikatów z działalności instytucji i podmiotów propagujących dzieło Kard. A. Hlonda w czasie od października 2013r. do października 2014r. Rozpoczęto również prace nad instytucjonalną i statutową formułą Forum, jako organizacji ogólnopolskiej, m.in. wspierającej w działaniach postulatorskich starania o beatyfikację Kardynała Augusta Hlonda w modlitwie i na drodze kontaktów krajowych i międzynarodowych.

Uczestnicy II Forum mogli także obejrzeć spektakl słowno-muzyczny pt.: Między Mysłowicami a Niebem.
Ustalono także, że kolejny zjazd odbędzie się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Ośrodka Postulatorskiego.

Ks. Bogusław Kozioł TChr

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.