Licheń: peregrynacja Ikony Jasnogórskiej

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej podarowanej zakonom męskim w Polsce przez Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego, zawitała piątkowego popołudnia (17.10) do Lichenia.

W ten sposób w diecezji włocławskiej rozpoczęła się peregrynacja kopii jasnogórskiego obrazu związana z duchowym przygotowaniem zakonników do przeżywania Roku Życia Konsekrowanego.

Kilka minut przed godz. 15 księża i bracia marianie oraz wierni zgromadzeni w licheńskiej bazylice odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Następnie w procesyjnej asyście udali się na zewnątrz świątyni, gdzie w imieniu księży marianów, stróżów licheńskiego wzgórza, ikonę przyjęli: ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony domu zakonnego oraz ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium.

Mszę św. koncelebrowało 40 kapłanów. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, który przywitał przybyłych na wspólną modlitwę duchownych i wiernych. Homilię wygłosił ks. Adam Stankiewicz MIC, mariolog, który mówił o wyjątkowości jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej: – Jest to ikona wyjątkowa bo ukazuje nam prawdę o Matce. Od tylu setek lat, Maryja z tego obrazu spogląda na nasz polski naród. Ale jest to także ikona wyjątkowa, ponieważ ukazuje nam miłość Matki Bożej do każdego człowieka. Przez tę ikonę i z niej miłość spogląda przez cierpienie i pomimo cierpienia – mówił kaznodzieja.

Kierując słowa do zakonników zgromadzonym w licheńskiej bazylice, homileta pytał za św. Elżbietą: Po cóż Maryja przychodzi, jaki jest cel jej nawiedzenia? W odpowiedzi wskazując na zgłębianie wiary wśród kapłanów i braci zakonnych, wymienił także wierność relacji z Jezusem, a także miłości do Niego: – Jesteśmy zaproszeni przez to nawiedzenie, abyśmy spróbowali spojrzeć na naszą relację do Jezusa, to znaczy, abyśmy zastanowili się nad tym,  czy Bóg jest najwyższą wartością w naszym życiu zakonnym, czy Pan jest fundamentem, na którym budujemy nasze życie kapłańskie i braterskie.

O godz. 18:00 kapłani ponowie udali się do bazyliki, gdzie modlili się na różańcu. Po zakończeniu modlitewnego czuwania kopia jasnogórskiego wizerunku została przeniesiona do mariańskiego domu zakonnego. W niedzielę obraz zostanie przekazany ojcom Misjonarzom Świętej Rodziny, których klasztor znajduje się w pobliskim Kazimierzu Biskupim.

Robert Adamczyk

Za: www.marianie.pl.