Home Wiadomości Chrystusowcy: Potrójna uroczystość polonijna w Kurytybie

Chrystusowcy: Potrójna uroczystość polonijna w Kurytybie

Redakcja

Słoneczna, wiosenna pogoda umożliwiła piękne, bogate, duchowe przeżywanie tym wszystkim, którzy przybyli w niedzielę, 10 listopada 2013 r. do kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kurytybie, aby świętować potrójną uroczystość: 95-lecie niepodległości Polski, 60-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i 48-lecie istnienia parafii.

Uroczysta procesja z domu parafialnego do świątyni rozpoczęła niedzielną, ale nie codzienną uroczystość, której najważniejszym i głównym momentem była celebracja Eucharystii. Napisałem niecodzienna uroczystość. Chociażby z tego względu, że wzięło w niej udział dwóch arcybiskupów metropolitów. Miejscowy, kurytybski arcybiskup Moacyr Vitt i arcybiskup gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Także niecodzienna, gdyż specjalnie przybył z Polski – na uroczystą celebrację 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej – ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego. W uroczystościach polonijnych uczestniczył także ks. prałat Tomasz Grys – radca nuncjatury apostolskiej, który specjalnie przybył na to świętowanie ze stolicy Brasilii.

Uroczystość w świątyni rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu Polski i Brazylii. Całą liturgię uświetnił kurytybski chór polonijny Jana Pawła II.

Dostojnego Prymasa Polski oraz inne ważne osobistości powitał w języku polskim prof. Mariano Kawka. Z kolei arcybiskupa kurytybskiego, przedstawicieli władz cywilnych, sądowniczych, oraz wiernych Brazylijczyków powitał Cesar Glodzienski. Dwaj wspomniani Polonusi są członkami Rady Świeckich przy rektorze PMK w Brazylii. W trakcie powitania dzieci wręczyły kwiaty Hierarchom, ks. Generałowi, Radcy Nuncjatury Apostolskiej i ks. Prowincjałowi.

Następnie radca nuncjatury apostolskiej, ks. prałat Tomasz Grys odczytał błogosławieństwo papieża Franciszka i specjalne przesłanie arcybiskupa Giovanni d’ Aniello – nuncjusza apostolskiego w tym kraju.  Arcybiskup Moacyr Vitti rozpoczął uroczystą liturgię w języku portugalskim, aby z kolei dalszej części przewodniczył Prymas Polski w naszym języku ojczystym.

Słowo Boże proklamowane było w dwóch językach. Po odczytaniu Ewangelii przez prowincjała chrystusowców w Brazylii ks. Kazimierza Długosza okolicznościowe kazanie wygłosił Prymas Polski. Rektor PMK ks. Zdzisław Malczewski tłumaczył jego wystąpienie. W kontekście zarysu historii Polskiej Misji Katolickiej, protektor duchowy Polonii powiedział, że „społeczność polonijna w Brazylii wykazuje aktywność etniczną i nie zapomina o polskich korzeniach”. To obudzenie polskości związane jest z wyborem Jana Pawła II. Kult polskiego papieża rozszerza się coraz bardziej już nie tylko wśród Polonii, ale także u wiernych Brazylijczyków. „Jako Prymas Polski i duchowy opiekun polskiej emigracji pragnę na ręce ks. Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, złożyć szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz wkład w duszpasterstwo emigracyjne” – dziękował abp Kowalczyk.

Prymas Polski wyraził swoją radość z faktu przebudzenia się ducha polskiego wśród potomków polskich osadników. „Z tego miejsca pragnę zatem podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wpisania w brazylijską mozaikę etniczną naszej polskiej obecności wraz z jej różnorodnymi przejawami” – mówił arcybiskup Kowalczyk.

W swojej refleksji arcybiskup gnieźnieński nawiązał również do 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, liczne pokolenia naszych rodaków przekonały się o tym, jak bardzo trzeba cenić wolność Ojczyzny. Podkreślił wartość miłości do Ojczyzny, która wyraża się w miłości i modlitwie „Ta miłość wyraża się także we współodpowiedzialności nas wszystkich za obecny i przyszły kształt Polski. Każdy z nas, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o bezpieczeństwo, siłę, rozwój oraz o mądre, trwałe i odpowiedzialne zagospodarowanie daru wolności w Polsce, naszej Matce” – podkreślił Prymas Polski.

Modlitwa wiernych była wyrażana w języku polskim i portugalskim. Podczas przygotowania darów przyniesiono do ołtarza symbole nawiązujące do trzech wydarzeń przeżywanych podczas liturgii. Baner z tekstem dekretu ustanawiającego parafię św. Jana Chrzciciela przez arcybiskupa metropolitę Kurytyby – Manuel da Silveira d’ Elboux (1950-1970), baner przedstawiający logo PMK i wykaz nazwisk rektorów oraz bukiet biało-czerwonych róż wyrażający miłość do Ojczyzny z okazji jej 95. rocznicy odzyskania niepodległości.

Przed zakończeniem uroczystej Eucharystii rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii wyraził wdzięczność Panu Bogu za łaskę przeżywania tych trzech uroczystości: 95-lecia niepodległości Polski, 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i 48-lecia parafii Świętego Jana Chrzciciela.

Należy wyjaśnić, że od chwili powstania parafii w dniu 1 listopada 1965 r. duszpasterstwo prowadzą kapłani Towarzystwa Chrystusowego. Rektor PMK wyrażając wdzięczność wobec Boga za tyle łask okazanych wobec naszej Ojczyzny, Polonii  brazylijskiej i wspólnoty parafialnej podziękował wszystkim za udział w liturgii i zaangażowanie z życie Kościoła i Polonii. Z okazji 60-lecia PMK  wręczył okolicznościowy medal upamiętniający ten jubileusz. Oprócz Arcybiskupów, ks. Generała, ks. Prowincjała ks. prałata Tomasza z nuncjatury apostolskiej medal otrzymało blisko 30 osób zaangażowanych na rzecz promocji wartości i tradycji polskich w Brazylii. Byli wśród nich Brazylijczycy, księża, siostry zakonne,  oraz przedstawiciele wspólnoty polonijnej.

Na zakończenie nasz czcigodny arcypasterz Moacyr otrzymał książkę poświęconą śp. Księdzu Benedyktowi Grzymkowskiemu SChr, a Prymas Polski, przełożeni zakonni (Ks. Generał, Ks. Prowincjał oraz Ks. Prałat Tomasz z nuncjatury otrzymali obrazy z namalowanymi widokami parańskimi na tle słynnych piniorów, o których w konferencjach ascetycznych wspominał nasz współzałożyciel Sługa Boży o. Ignacy Posadzy tak zafascynowany Brazylią i Polonią brazylijską. Upominki wręczały żony naszych bardzo ofiarnych i zaangażowanych członków Rady Świeckich przy rektorze PMK. Przy wdzięczności wypowiadanej słownie przez rektora PMK i wręczaniu upominków następowały burzliwe oklaski licznie zebranych wiernych na znak akceptacji, szacunku i podziękowania wspomnianym osobom.

Z kolei arcybiskup Józef Kowalczyk – pod koniec uroczystej Eucharystii – wręczył rektorowi PMK Medal Prymasowski „Za zasługi dla Kościoła i Narodu”.

Po zakończonej uroczystej Mszy Świętej, która przeciągnęła się do ponad dwóch godzin, udaliśmy się do salonu parafialnego na uroczysty obiad, podczas którego serwowano nam słynne, smaczne churrasco (wołowe, pieczone mięso) oraz inne smakołyki.

Późnym popołudniem towarzyszyłem Księdzu Prymasowi w wizycie złożonej w naszym Domu Prowincjalnym. Nasz czcigodny Protektor Duchowy udał się najpierw do kaplicy domowej na modlitwę. Później abp Kowalczyk odwiedził kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także plebanię, po której oprowadził nas ks. Alceu Zembruski SChr – proboszcz i wiceprowincjał chrystusowców. Po  wspólnej kolacji, spotkaniu w sali z naszymi współbraćmi-mieszkańcami domu oraz gośćmi ks. Prymas powrócił na nocleg na plebanię w parafii św. Jana  Chrzciciela.

W poniedziałek (11 listopada)  ks. Prymas spotkał się w parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie z polskimi misjonarzami, którzy w różnych regionach Brazylii pełnią z oddaniem posługę duszpasterską, charytatywną i społeczną. Z kolei, tak Opiekun Duchowy Polonii, jak też zebrani duszpasterze i siostry zakonne mieli możliwość zapoznać się z programem rządu polskiego odnośnie współpracy z Polonią. Problematykę tę przedstawił nam konsul generalny RP w Kurytybie p. Marek Makowski.  Następnie Prymas Polski odpowiadał na pytania, jakie zadawali niektórzy misjonarze.

Po skończonym spotkaniu w sali parafialnej udaliśmy się do kościoła, w którym pod przewodnictwem Prymasa Polski sprawowaliśmy Eucharystię. arcybiskup Kowalczyk poświęcił nam wiele swoich przemyśleń na temat duszpasterstwa polonijnego w oparciu o wypowiedzi bł. Jana Pawła II, jakie kierował w różnych miejscach i czasie, kiedy spotykał się z Polonią. Podczas wspólnej Mszy św. koncelebrowanej modliliśmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości.

Bezpośrednio po Mszy św. udaliśmy się na wspólny obiad do sali parafialnej. Oczywiście w trakcie posiłku nie zabrakło okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej wśród Brazylijczyków i Polonii.

Po obiedzie, ks. generał Ryszard Głowacki SChr – przy słynnej, aromatycznej, brazylijskiej małej czarnej kawie – zaprezentował na plebanii parafii św. Jana Chrzciciela zebranym współbraciom plany, zamierzenia na najbliższą przyszłość odnośnie naszej wspólnoty zakonnej.

Dzisiaj, we wtorek (12 bm.) Arcybiskup Józef Kowalczyk złoży wizytę kurtuazyjną w Konsulacie Generalnym, gdzie spotka się z konsulem Markiem Makowskim oraz  ambasadorem Andrzejem Marią Braitlerem, który na to spotkanie przybędzie specjalnie ze stolicy. We wspomnianym spotkaniu wezmą udział Ks. Generał i Ks. Rektor PMK.

W najbliższych dwóch dniach Prymas spotka się jeszcze w dwóch wspólnotach wiary z przedstawicielami Polonii w pobliżu Kurytyby (Tomas Coelho – Araucárii, gdzie posługują księża wincentyni oraz w Murici – São José dos Pinhais, gdzie duszpasterzują księża werbiści).

W czwartek abp Kowalczyk uda się do Maryjnego Sanktuarium Narodowego w Aparecidzie, gdzie będzie sprawował Mszę Świętą. Jeżeli uda nam się dojechać na czas, wówczas złożymy wizytę kurtuazyjną kardynałowi Raymundo Damasceno Assis – ordynariuszowi archidiecezji oraz przewodniczącemu Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii. Protektor Polonii zakończy swoją wizytę duszpasterską spotkaniem (w najbliższą niedzielę) z Polonią w Rio de Janeiro, skąd odleci do Rzymu.

Pozdrawiam z wiosennej i ciepłej Kurytyby
ks. Zdzisław Malczewski
Rektor PMK

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda