Diamentowy jubileusz kapłaństwa ojca Józefa Obuchowskiego CR

27. czerwca 1954 roku, w Krakowie, ojciec Józef Obuchowski CR otrzymał święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Zmartwychwstańców.

Uroczyste świętowanie 60. rocznicy kapłaństwa o. Józefa miało miejsce w niedzielę, 6. lipca 2014 roku, w Gdańsku, w Archidecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, prowadzonym przez zmartwychwstańców. Przybyli współbracia zakonni, rodzina, przyjaciele, parafianie. Obecna była 88-letnia Siostra Cecylia, z litewsko-białorusińskiego Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej, rodzona siostra ojca Józefa. Diamentowy Jubilat przewodniczył koncelebrze, a okolicznościowe kazanie wygłosił o. prof. Stefan Koperek CR. Odczytano specjalny list Ojca Generała, a radny Miasta Gdańska, p. Zdanowicz, wręczył o. Józefowi medal zasługi przyznany przez Prezydenta Miasta. Słowo podziękowania zostało także wyrażone przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, który przybył na uroczystość z delegacją władz samorządowych, zaś życzeniom od Parafian Gdańskich nie było końca.

Ojciec Józef Obuchowski urodził się w 1919 roku na Wileńszczyźnie. Z urzędów pełnionych w czasie kapłańskiej posługi należy bez wątpienia wspomnieć, iż był proboszczem w Drawsku, prowincjałem, generałem zakonu (1969-1975), rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Jerozolimie. Od 1991 roku przebywa w domu zakonnym w Gdańsku. Ad multos annos!

Za: Redakcja.