Home Wiadomości Dominikanie: Ojciec Kłoczowski – Mistrz Świętej Teologii

Dominikanie: Ojciec Kłoczowski – Mistrz Świętej Teologii

Redakcja

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski jest czwartym polskim dominikaninem, który może się poszczycić tym wyróżnieniem. Tytuł nadał mu generał Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Bruno Cadoré.

Mistrz Świętej Teologii to honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez jego generała w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii. Do tej pory w Polsce tytuł ten posiadało trzech ojców: dr Kazimierz Marciniak, dr Władysław Kaczyński i prof. Jacek Salij.

Historyk sztuki i filozof

Jan Andrzej Kłoczowski urodził się w 1937 roku w Warszawie. Po studiach magisterskich z historii sztuki w Poznaniu przygotowywał rozprawę doktorską w Katedrze Historii Sztuki KUL.

W 1963 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie odbył studia z filozofii i teologii. W latach 1966-1971 dzięki uczestnictwu w seminarium prowadzonym przez ks. prof. Mariana Jaworskiego, napisał pracę o „Religijnych źródłach ateizmu Ludwika Feuerbacha”, za którą otrzymał zakonny tytuł lektora świętej teologii.

Kontynuował studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieńcząc je w 1975 roku rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej na temat: „Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha”.

W 1971 roku rozpoczął wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie w zakresie filozofii religii, dziejów myśli XIX i XX wieku oraz filozofii Boga. W ciągu kolejnych dziesięcioleci wykładał także w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W 1990 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną zatytułowaną: „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię”. Został wówczas kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT. W 1999 roku otrzymał tytuł profesorski.

W „Beczce” i „W drodze”

Obok pracy naukowej, o. Kłoczowski prowadził także aktywną pracę duszpasterską. W latach 1970-1986 był duszpasterzem krakowskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. W 1973 roku był jednym z założycieli dominikańskiego miesięcznika „W drodze” i przez dwadzieścia lat należał do zespołu redakcyjnego.

Order od prezydenta

Warto dodać, że w latach 70. i 80. o. Kłoczowski wspierał działalność opozycji demokratycznej. Na początku stanu wojennego był krótko internowany. W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich uhonorowało go nagrodą „Feniks 2008” – „za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii religii, umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego oraz za kazania filozoficzne i stworzenie w Beczce przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia”.

Ojciec Kłoczowski pełnił także ważne funkcje w Polskiej Prowincji Dominikanów, m.in. przez trzy kadencje był regensem studiów, a także dwukrotnie rektorem dominikańskiego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego.

Chociaż w 2007 roku przeszedł na emeryturę, nadal aktywnie angażuje się w działalność naukową, współpracując z wieloma inicjatywami naukowo-popularyzatorskimi podejmowanymi przez polskich dominikanów.

fot. Andrzej Banaś / Gazeta Krakowska

Za: www.dominikanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda