Dominikanie wydawali książki Stinissena

Zmarły mistrz duchowości chrześcijańskiej, karmelita ojciec Wilfrid Stinissen, jest doskonale znany polskiemu czytelnikowi. Jego książki wydawała oficyna „W drodze”.

Nakładem dominikańskiego wydawnictwa ukazało się w Polsce aż 19 tytułów o. Stinissena. Wśród nich takie publikacje, jak: „Człowiek prawdziwy”, „Książeczka o dobrym czasie”, „Powiedz im o Maryi” i „Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów”.

Wilfrid Stinissen urodził się w 1927 roku w Antwerpii. Pochodził z rodziny głęboko wierzącej. W wieku 16 lat wstąpił do karmelitów bosych w Brugii. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1958 roku obronił doktorat z filozofii na uniwersytecie Louvain z dzieła Arystotelesa „Etyka Nikomachejska”.

W 1967 roku wraz z trzema współbraćmi w Szwecji otworzył nową fundację w Norabby, od 1981 roku był przeorem tamtejszej wspólnoty. Zajmował się przede wszystkim teologią duchowości karmelitańskiej oraz Modlitwą Jezusową. Zmarł 30 listopada.

Za: www.dominikanie.pl.