Pożegnania: o. Stefan Denkiewicz, pijar

Dnia 2 grudnia 2013 roku został odwołany przez Pana do wieczności o. Stefan Denkiewicz, pijar.

Posługiwał w placówkach pijarskich w Jeleniej Górze-Cieplicach, Warszawie, Krakowie, Łowiczu i Rzeszowie. Był Asystentem Prowincjalnym, pracował także na Białorusi oraz w Rzymie jako Asystent Generalny Zakonu Pijarów. Przeżył lat 81, w Zakonie 62, w kapłaństwie 55.

Wprowadzenie ciała Zmarłego do Kościoła pw. św. J. Kalasancjusza w Rzeszowie  odbędzie się w środę 4 grudnia o godz. 19.00.

Msza św. pogrzebowa w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w czwartek, 5 grudnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Rzeszowie, ul. Lwowska 125, po niej przejście w kondukcie do grobowca zakonnego na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie.

Niech Bóg da mu pokój wieczny i przyjmie do siebie.


O. STEFAN DENKIEWICZ, PIJAR

Urodził się 10 sierpnia 1932 r. w miejscowości Wojciechowice, parafia Ostrołęka. W czasie II wojny światowej, w związku z brakiem szkół dla Polaków, uczyła go w domu matka. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w szkole podstawowej w Wojciechowicach, a następnie w Ostrołęce. W latach 1948 – 1950 uczył się w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. W 1950 r. wyjechał do Krakowa, gdzie 27 sierpnia wstąpił do Zakonu Pijarów. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r. W międzyczasie ukończył Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów i odbył pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Po święceniach pracował najpierw w pijarskiej parafii w Jeleniej Górze – Cieplicach, następnie w kościele rektoralnym w Łowiczu dojeżdżając do Warszawy na roczne Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego. W 1964 r. powrócił do Jeleniej Góry, gdzie pełnił funkcję przełożonego wspólnoty oraz przez 2 lata proboszcza parafii cieplickiej. W latach 1967-1970 odbył specjalistyczne studia zakończone licencjatem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z katechetyki i pedagogiki rodziny.

W latach 1970 – 73 pełnił funkcję proboszcza parafii w Krakowie – Rakowicach będąc równocześnie Asystentem Prowincjalnym. W 1973 r. został wybrany na Asystenta Generalnego, dlatego kolejne 12 lat przeżył w Rzymie pomagając o. Generałowi w zarządzaniu Zakonem i troszcząc się szczególnie o placówki Zakonu w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym czasie był także jednym z pięciu współtwórców posoborowych Konstytucji i Reguł Zakonu Pijarów oraz ich tłumaczem z j. łacińskiego na j. polski.

Po powrocie do Polski w 1985 r. pełnił posługę duszpasterską i katechetyczną w pijarskiej placówce w Warszawie na Siekierkach dojeżdżając także z wykładami do Nowicjatu w Łowiczu, a następnie w latach 1988-91 był przełożonym wspólnoty w Krakowie przy ul. Pijarskiej, dyrektorem internatu i Asystentem Prowincjalnym. Kontynuował także dojeżdżanie z wykładami do Nowicjatu w Łowiczu.

Rok 1991 przynosi w jego życiu kolejny wyjazd za granicę, tym razem na Białoruś, gdzie oddawał się pracy duszpasterskiej oraz trosce o nowe powołania z tego terenu organizując dla młodzieży rekolekcje, wycieczki i pielgrzymki. W 1995 r. wraca do Polski, do Łowicza, gdzie kontynuuje pracę wykładowcy w Nowicjacie i posługę duszpasterską w tamtejszym kościele rektoralnym.

Od 1998 r. aż do śmierci mieszkał w Rzeszowie, pomagając w duszpasterstwie w pijarskiej parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza na Wilkowyi, a równocześnie w przeniesionym z Łowicza Nowicjacie kontynuował posługę wykładowcy charyzmatu pijarskiego, Konstytucji i Reguł Zakonu Pijarów oraz języków: łaciny, włoskiego i hiszpańskiego.

Mając 68 lat rozpoczął działalność pisarską publikując od roku 2000 kilka powieści, m.in.: „Serce dla kanarków”, „Syn ratuje ojca”, „Z Piotrem nowych czasów”, „Czy niewolnictwo musi być zawsze?”, „Nauczyciel, który nie opuścił dzieci”, a także zbiór anegdot „Wesoło w Zakonie Pijarów” i tomik wierszy „Idzie Chrystus przez Białoruś”. Za swoją działalność pisarską otrzymał kilka nagród, miewał spotkania autorskie – w kościołach, szkołach i na uczelniach.

W ostatnich latach życia coraz bardziej doświadczał dolegliwości związanych z wiekiem i chorobami, ale znosił wszystko z pogodą ducha i ufnością w Bożą Opatrzność. Odszedł do Pana nad ranem 2 grudnia br.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego zostanie odprawiona w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie na Wilkowyi, ul. Lwowska 125, w czwartek, 5 grudnia, o godz. 11.00, następnie ciało Zmarłego zostanie pochowane w zakonnym grobowcu na pobliskim Cmentarzu Komunalnym.

Za: www.pijarzy.pl.