Elbląg: Spotkanie osób konsekrowanych

Elbląg: Spotkanie osób konsekrowanychW Elblągu, 9 listopada 2015 r., w ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego, odbyło się spotkanie osób konsekrowanych diecezji elbląskiej i Rodziny Radia Maryja w parafii MB Królowej Polski i Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy.
Spotkanie i transmisję w Radiu Maryja i TV Trwam rozpoczął występ młodzieży związanej z duszpasterstwem pijarów, redemptorystów i salwatorianów. Wniesiono portrety założycieli zakonów i zgromadzeń diecezji elbląskiej, a w modlitwie dziękczynnej młodzież wspomniała o nich oraz o braciach i siostrach, którzy wiernie spełniają swoje powołanie. Młodzi wykonawcy przybliżyli, na czym polegają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składane przez osoby konsekrowane. Szczególnym momentem w programie były świadectwa dwojga młodych ludzi o ich spotkaniu z osobami konsekrowanymi. Na zakończenie włączyliśmy się w modlitwę, jaką młodzi artyści zanieśli o nowe powołania.

Następnie Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Odynariusz Jacek Jezierski w asyście 30 kapłanów. W Eucharystii uczestniczyło około 50 sióstr i braci – osób konsekrowanych, a także osoby świeckie z diecezji elbląskiej.

W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na założycieli zgromadzeń, dla których „absolutną regułą była ewangelia, a ideałem – Chrystus”. Nawiązując do święta poświęcenia bazyliki laterańskiej kaznodzieja ukazał miejsce i rolę życia konsekrowanego w Kościele powszechnym. Poprzez wierność swemu powołaniu, osoby konsekrowane przybliżają innym Boga i świadczą o Jego bliskości wobec każdego człowieka. Cytując słowa Ojca Świętego Franciszka przypomniał, że konsekrowani pociągają młodych za sobą ukazywaniem szczęścia płynącego z tej formy życia. Ksiądz Biskup podziękował także osobom konsekrowanym diecezji elbląskiej za posługę i współpracę z duchowieństwem diecezjalnym. Swoją homilię zakończył modlitwą w intencji młodych, aby z odwagą odczytali głos Boży i poszli za tym wołaniem.

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły złożone przez siebie śluby i przyrzeczenia, aby z nowym zapałem podjąć drogę ewangelicznej doskonałości. Liturgii mszalnej towarzyszył śpiew Chóru Redemptoris, który także, pod dyrekcją p. Leszka Goska, wystąpił z koncertem na zakończenie spotkania.

Przedłużeniem spotkania były „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja: „Aktualność charyzmatów życia konsekrowanego na przykładzie diecezji elbląskiej”. Wzięli w nich udział: s.Barbara Wójcik – Franciszkanka Rodziny Maryi, p.Elżbieta Burdynowicz, dziewica konsekrowana (pielęgniarka), ks.Mieczysław Tylutki, salwatorianin, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Elblągu, o.Rafał Roszer, Przełożony Wspólnoty Pijarów w Elblągu oraz dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu, o.Piotr Wiśniewski, proboszcz parafii MB Królowej Polski i kustosz Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Elblągu, referent diecezjalny ds. Zakonów Męskich.

Spotkanie w Elblągu, wspólna modlitwa i świętowanie w czasie Roku Życia Konsekrowanego w naszej diecezji, posłużyły wzajemnemu poznaniu, zjednoczeniu oraz zaowocują – mamy nadzieję –  w życiu zarówno osób konsekrowanych, jak i wszystkich wiernych.

s. Justyna Józefko RM, referentka ds. zakonów żeńskich w diecezji elbląskiej

fot. o. Wojciech Wilgowicz CSsR, Elbląg

Za: www.redemptor.pl.