Konwent prowincjalny i zjazd mariańskich braci

LicheńPod hasłem „Jedność w mariańskiej wspólnocie” trwa w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym Konwent Prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów. Spotkanie jest połączone ze zjazdem mariańskich braci zakonnych (10-12.11).

Na listopadowe spotkanie przybyło niemalże 30 przełożonych mariańskich domów zakonnych, członkowie zarządu Prowincji Opatrzności Bożej z przełożonym, ks. Pawłem Naumowiczem MIC na czele, a także prowincjalni duszpasterze powołań.

Konwent rozpoczął się dziś rano jutrznią odmawianą w kaplicy Domu Pielgrzyma ARKA, gdzie mieszkają wszyscy ojcowie konwentualni. Z kolei w trakcie liturgii pokutnej kapłani mogli skorzystać z sakramentu pojednania oraz adorować Najświętszy Sakrament. Tuż przed południem ojcowie konwentualni udali się do licheńskiej bazyliki, gdzie o godz. 12.00 uczestniczyli we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Nowaczek MIC, radny prowincjalny.

W trakcie sesji popołudniowej obecni na spotkaniu zakonnicy wysłuchają dwóch prelekcji – ks. Artur Radacki MIC będzie mówił o jedności jako bogactwie darów złączonych łaską, z kolei ks. Adam Stankiewicz MIC, pochyli się nad mariańskim charyzmatem, jako rzeczywistością, która łączy wszystkich maranów.
Z koeli jutro o jedności wspólnoty, jedności życia oraz działania opowiedzą: ks Jarosław Sobkowiak MIC oraz ks. Tomasz Sekulski MIC.

Decyzją ks. Pawła Naumowicza MIC, przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej, wraz z konwentem odbywa się także zjazd mariańskich braci zakonnych, którzy w pewnym zakresie także uczestniczą w konwencie. Spotkanie zakończy w czwartek, 12 listopada, wspólna Msza św. pod przewodnictwem ks. Pawła Naumowicza MIC.

W konwencie prowincjalnym oraz zjeździe braci zakonnych łącznie uczestniczy ok. 50 osób. Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Pielgrzyma ARKA znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Licheń Stary, 10 listopada 2015 r.

Za: www.lichen.pl.