Rekolekcje odnową życia Paulinów

REKOLEKCJE ODNOWĄ ŻYCIA PAULINÓWRekolekcje dla ojców i braci paulinów rozpoczęły się 9 listopada na Jasnej Górze. W tym roku nauki rekolekcyjne prowadzi o. Piotr Włodyga, benedyktyn ze Starego Krakowa w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej, biblista, trener komunikacji i tłumacz książek.

W dorocznych dniach skupienia, które potrwają do soboty, 14 listopada, uczestniczy kilkudziesięciu paulinów z polskich i zagranicznych klasztorów.

Stosownie do przepisów Konstytucji zakonnych, raz w roku ojcowie i bracia ze wszystkich klasztorów w kraju spotykają się na modlitewnym, sześciodniowym skupieniu. Wspólne rekolekcje odbywają na Jasnej Górze, albo na Bachledówce k. Zakopanego, gdzie jest Dom Rekolekcyjny Zakonu Paulinów lub też w Łukęcinie na Pomorzu Szczecińskim, gdzie nad morzem Bałtyckim jest pauliński dom dla różnych grup skupienia.

„Jasna Góra dla wszystkich paulinów ma to wyjątkowe znaczenie, ponieważ wielu z nas czuje się jakoś wezwanych do służby za przyczyną Maryi Jasnogórskiej, stąd właśnie przyjazd tu, na Jasną Górę jest takim powrotem do źródeł, nawet do źródeł swojego powołania, a to z całą pewnością sprzyja do pogłębiania i odnowienia swojej relacji i z Bogiem, i z Maryją” – mówi o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów, w wywiadzie dla Radia Jasna Góra.

Do południa paulini po wspólnym odmówieniu brewiarzowych modlitw porannych czyli jutrzni, słuchają dwóch konferencji, po południu uczestniczą w nabożeństwie i o 17.30 we wspólnotowej Mszy św. z nauką rekolekcyjną. W czasie posiłków w refektarzu paulini słuchają lektury duchownej. Dla zakonników jest to czas szczególnego wyciszenia i błogosławionego otwarcia na dary Ducha Świętego.

„Skoro my mamy iść do ludzi nieść im Pana Boga, sami musimy tym Panem Bogiem się napełniać – podkreśla dalej o. wikariusz Michał Lukoszek – I jest nam potrzebny taki czas, kiedy szczególnie wyłączamy się z naszych codziennych zajęć i chcemy skupić się na słuchaniu Słowa Bożego, konferencji, na modlitwie, ażeby właśnie pogłębiać i swoją wiarę, ale przede wszystkim nasza relację z Panem Bogiem po to właśnie, aby móc głosić miłosierdzie Boże tym, do których jesteśmy posłani”.

W pierwszym dniu rekolekcji – w poniedziałek, 9 listopada, Mszy św. o godz. 17.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył rekolekcjonista o. Piotr Włodyga, benedyktyn.

„Dzisiaj przychodzimy do Eucharystii po to, żeby spotkać Jezusa, który chce nam pokazać Boga, Boga, który przychodzi do nas w ciszy, Boga delikatnego, Boga, który pragnie naszego serca, który pragnie dotykać tego, co w naszym sercu jest najlepsze, najważniejsze – mówił podczas homilii o. Piotr Włodyga – Stańmy przed Jezusem z całą prostotą. Panie Jezu, uczyń nasze serca według Twojego serca, uczyń z nas swoją świątynię, uczyń z nas Kościół ludzi, którzy będą jak ta ożywiająca woda, którzy tam, gdzie pójdą, tam będą dawać życie, którzy przemienią pustynie w oazę, a słone wody martwego morza przemienią w życiodajne wody, gdzie będzie dużo ryb. Panie Jezu, uczyń z nas źródło wody żywej”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es, dr

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.