Filipiny – Po tajfunie Haiyan: rozpoczyna się odbudowa

Jest kontynuowana, w sposób konkretny, pomoc salezjanów na rzecz ludności filipińskiej: salezjańska organizacja pozarządowa “Don Bosco nel Mondo” i Prokura Misyjna z Bonn realizują program pomocy dla 2.600 rodzin, obejmujący ogółem około 11.800 osób.

W ramach pierwszej fazy, w Candahug, wiosce na wyspie Leyte, zostaną odbydowane domy dla 360 rodzin – oprócz szkoły, ośrodka społecznego i kaplicy – które zostały całkowicie zniszczone w czasie przejścia tajfunu. Następnie, przejdzie się do odbudowy mieszkań, które uległy zniszczeniu, obejmując tą pomocą 2.000 rodzin z prowincji Samar wschodni, Aklan i północne Cebu.

Targettego projektu stanowią rodziny, które były bardzo ubogie jeszcze przed tą klęską żywiołową. Tak więc ich domy nie mogły przetrzymać katastrofy i zostały zniszczone albo poważnie naruszone.

Odnosząc się do programu “Hyogo” i działania w ramach “Międzynarodowej strategii na rzecz ograniczenia klęsk żywiołowych” Narodów Zjednoczonych – które wpisują się w cały zakres działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na poziomie światowym – salezjanie opracowali koncepcję odbudowy wioski: “Dostosować i odbudować wspólnotę ( ang. ARC), tzn. chodzi tu o zrównoważoną odbudowę infrastruktury z uwzględnieniem ludności regionów, które zostały dotknięte żywiołem.

W Candahug salezjanie i działacze “Don Bosco nel Mondo” zajęli się gromadzeniem potrzebnych materiałów i sfinansowaniem transportu, podczas gdy ludność wioski będzie odpowiadać i zadba o wyspecjalizowaną ekipę technicznego nadzoru.

Małe mieszkania obejmują powierzchnię ok. 25 km kwadratowych, z przylegającą łazienką (ubikacją). Pomieszczenia dzienne zostaną wykonane z różnych lokalnych materiałów naturalnych i betonu. Natomiast łazienka (ubikacja) będzie wykonana całkowicie z cementu i będzie także służyć jako schronienie w czasie klęsk żywiołowych, które mogą się wydarzyć w przyszłości. A poza tym, aby stawić czoła ewentualnym powodziom, zadba się o solidny dach.

Także na obszarze prowincj wschodniego Somaru, Aklan i północnego Cebu rodziny zostaną włączone w pracę odbudowy swoich domów i zostanie w nich również wykonane coś w rodzaju powierzchni brukowej, aby zapewnić im odpowiednią ochronę w czasie burz.

Oprócz tych dwóch faz pomocy, związanych z mieszkaniami (odbudowa lub naprawa), przewidziana jest także trzecia faza, która dotyczy przywrócenia do stanu używalności 10 szkół podstawowych na czterech obszarach objętych tym projektem, zarówno po to, aby wznowić nauczanie szkolne dzieci, jak i pomóc im przezwyciężyć doświadczenia traumatyczne, które stały się ich udziałem.

Prace rozpoczną się w styczniu 2014 roku i zostaną zakończone do końca przyszłego roku.

Za: www.infoans.org.