Forum Społeczne poświęcone tematowi „Ontologii mediów”

W poniedziałek (9 grudnia) odbyło się Forum Społeczne poświęcone tematowi „Ontologii mediów”. Poprowadził je ks. dr Marek Łuczak.

Wśród wielu poruszonych w prezentacji oraz dyskusji tematów znalazły się następujące wnioski:

1) Historia mediów jest historią zmiany funkcji mediów: od informacji, poprzez rozrywkę po przekonywanie (perswazję). Z ostatnią funkcją wiąże się polityczna władza, jaką posiadają obecnie media w Polsce;

2) Obserwuje się postępującą homogenizację współczesnego przekazu mediów;

3) Pomijana jest funkcja służebna mediów (szczególnie publicznych), ich misyjność oraz nakierowanie na interes publiczny w powiązaniu z wartościami chrześcijańskimi;

4) W Polsce poprzez koncesjonowanie media podlegają upolitycznieniu, zaś dziennikarze są silnie uzależnieni od wydawców;

5) Z drugiej jednak strony obserwuje się powstawanie mediów prawicowych oraz mediów obywatelskich.

W. Sadłoń

Za: Forum Społeczne Michała Archanioła.