Franciszek zaprasza do czytania książki św. Alfonsa Liguoriego „Wysławianie Maryi”

fragment okładki książki "Wysławianie Maryi"Podczas audiencji dla uczestników dorocznego kursu dla spowiedników organizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 12 marca w auli Pawła VI, Papież Franciszek zachęcił spowiedników do korzystania z porad św. Alfonsa Marii Liguoriego i opowiadań zawartych w jego książce maryjnej pt. „Wysławianie Maryi”.

Papież skierował do spowiedników krótkie przemówienie, w którym podkreślił, że „spośród różnych sakramentów z pewnością sakrament pojednania uobecnia ze szczególnym skutkiem miłosierne oblicze Boga, konkretyzuje je i objawia nieustannie, bez przerwy. Nie zapominajmy nigdy o tym, zarówno jako penitenci jak też spowiednicy: nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Nie ma! Tylko to, czego nie powierzymy Bożemu miłosierdziu, nie może być przebaczone, podobnie jak ktoś, kto ucieka przed słońcem nie może być przez nie oświecony ani ogrzany. W świetle tego cudownego daru Boga, chciałbym podkreślić trzy wymagania: przeżywać ten sakrament jako środek wychowywania do miłosierdzia; pozwolić się wychowywać przez to co sprawujemy; chronić spojrzenie nadprzyrodzone”.

Franciszek podkreślił, że prawdziwie miłosiernym spowiednikiem nie jest ani kapłan pobłażliwy, ani legalista, ale taki, który potrafi być blisko penitenta i prawdziwie towarzyszyć mu w drodze nawrócenia. Przypomniał zarazem, że spowiednicy nie mogą zapominać o tym, iż pełnią posługę jednania nie ze względu na swe zasługi czy kompetencje teologiczno-psychologiczne, ale z czystej Bożej łaski. Papież zauważył, że sami spowiednicy mogą wiele się nauczyć od przychodzących do nich ludzi.

Pod koniec przemówienia Franciszek skierował do uczestników pewną radę odnoszącą się do książki św. Alfonsa Liguoriego.

„Drodzy bracia, życzę wam, abyście wykorzystali ten czas wielkopostny dla osobistego nawrócenia i dla wspaniałomyślnego poświęcenia się słuchaniu spowiedzi, tak aby lud Boży mógł zostać oczyszczony na Święta Paschalne, które stanowią ostateczne zwycięstwo Bożego miłosierdzia nad wszelkim złem świata. Powierzmy się wstawiennictwu Maryi, Matki miłosierdzia i ucieczki grzeszników. Ona wie, jak pomóc nam grzesznikom. Bardzo lubię czytać historie św. Alfonsa Marii Liguoriego zawarte w różnych rozdziałach jego książki „Wysławianie Maryi”. Są to historie Maryi, która zawsze jest ucieczką grzeszników i szuka sposobu, aby Pan przebaczył wszystko. Oby Ona nauczyła nas tej sztuki. Błogosławię wam z serca i proszę o modlitwę za mnie. Dziękuję”.

Carlos Espinoza / red. redemptor.pl
 
Książka św. Alfonsa Liguoriego „Wysławianie Maryi” jest dostępna w Wydawnictwie Homo Dei.

Za: www.redemptor.pl.