Franciszkańska sesja naukowa

Bracia postnowicjusze  z kapucyńskiego seminarium w Krakowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się na Śląsk, do Braci Mniejszych w Panewnikach. Zostali zaproszeni na sesję naukową pt. „Piękno liturgii – aspekty franciszkańskie”.

Podczas sesji zaprezentowano trzy wykłady:

•   dra Kazimierza Synowczyka OFMCap – „Piękno liturgii Kościoła w duchu św. Franciszka z Asyżu”
• mgra Artura Przechowskiego OFMConv – „Śpiew św. Franciszka według Wczesnych Źródeł Franciszkańskich w perspektywie kategorii piękna”
• dra hab. Marka Fiałkowskiego OFMConv – „Piękno w prostocie, szacunku i wierności. Duszpasterskie inspiracje franciszkańskiej liturgii”

Szczytem dnia i konkretną realizacją przedpołudniowych słów była uroczysta liturgia eucharystyczna. Franciszkańskie spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w klasztornym refektarzu.

www.seminarium.kapucyni.pl

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska