Franciszkański instytut studiów azjatyckich

FIATS: Franciscan Institute for Asian Theological StudiesNowy instytut to pomost pomiędzy Rzymem i Azją, centrum chrześcijaństwa i peryferią geograficzną, gdzie franciszkanie mają wiele do zaofiarowania w ramach inkulturacji wiary i własnego charyzmatu.

Otwarcie Franciszkańskiego Instytutu Studiów Azjatyckich (FIATS: Franciscan Institute for Asian Theological Studies) miało miejsce 14 marca 2015 roku podczas święta Papieskiego Wydziału Teologicznego Seraphicum, który co roku upamiętnia swojego patrona św. Bonawenturę z Bagnoreggio, teologa, doktora serafickiego, jednego z głównych biografów św. Franciszka oraz jednego z jego następców na urzędzie ministra generalnego Zakonu.

Idę nowego instytutu wypracował brat inżynier, Wietnamczyk Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv (należący do polskiej prowincji Matki Bożej Niepokalanej), uzyskując dla niej poparcie Zakonu. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Minister generalny fr. Marco Tasca i ordynariusz diecezji Terni-Narni-Amelia, franciszkanin, bp. Giuseppe Piemontese. Siedziba instytutu znajduje się w Seraphicum, nie tylko dlatego, że fr. Nguyen wykłada tutaj egzegezę i teologię biblijną i jest wicedziekanem fakultetu, ale przede wszystkich na bogactwo kulturowe, które charakteryzuję uczelnię; reprezentowanych jest 21 narodowości, co skłania do szczególniejszego zajęcia się kwestiami ogólnoświatowymi.

Powołanie instytutu, który w panoramie akademickiej jawi się jako nowość, znalazło silny impuls w międzynarodowej nagrodzie imienia kard. Carlo Martini, którą fr. Nguyen (wraz z dwoma współpracownikami) otrzymał za książkę „The Bible and Asian Culutre” (w j. angielskim ukaże się z końcem bieżącego roku akademickiego); w uzasadnieniu nagrody potwierdza się umiejętność wykazania, w sposób nowatorski, relacji pomiędzy Biblią i kulturą azjatycką.

Istotą działań nowego instytutu będzie zachęcanie do poszukiwań akademickich i rozpowszechnianie ich rezultatów, jak również promowanie refleksji zakonników z Azji na temat życia wiary i powołania franciszkańskiego; dla ułatwienia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć instytut będzie wspierał studia braci z Azji, w przypadku, gdy zechcą je realizować w papieskich ośrodkach akademickich.

Pierwszymi przedsięwzięciami, poza zacieśnieniem współpracy z innymi rodzinami franciszkańskimi, będą próby nawiązania kontaktów z ex-studentami Seraphicum, którzy uzyskali tytuły naukowe i pracują obecnie na kontynencie azjatyckim; tego rodzaju współpraca ma być stała i koordynowana.

Biuro prasowe Seraphicum

Za: www.ofmconv.net.