Wizyta Papieża z okazji “salezjańskiego” Wystawienia Całunu

Ojciec Święty FranciszekW dniu wczorajszym, 25 marca, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona najbliższemu Wystawieniu Całunu (19 kwietnia – 24 czerwca), obchodom Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko i podróży papieża Franciszka do Turynu (21-22 czerwca), w czasie której uczci on święty Całun i świętego młodzieży.

Gdy chodzi o Rodzinę Salezjańską, najbardziej znaczącym momentem tej papieskiej wizyty będzie spotkanie z nim w Bazylice Maryi Wspomożycielki, przewidziane wczesnym popołudniem w niedzielę 21 czerwca. Z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (Consolata) Ojciec Święty przybędzie o godz. 15.00 do Bazyliki, gdzie spotka się z Salezjanami, Córkami Maryi Wspomożycielki, młodymi wychowawcami i animatorami oratoriów. Przewidziane są także krótkie przemówienia ks. Ángela Fernándeza Artime, Przełożonego Generalnego Salezjanów, i siostry Yvonne Reungoat, Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki, oraz przemówienie papieskie.

Jednakże cały program wizyty będzie bardzo ściśle związany ze światem salezjańskim, bo nie mogło być inaczej w Turynie i w obecnym roku obchodów Dwusetlecia. Również w niedzielę, 21 czerwca, papież spożyje obiad z osadzonymi z więzienia dla nieletnich “Ferrante Aporti”, którego kapelanami, od momentu jego otwarcia w 1845 roku, byli prawie zawsze salezjanie; obecnie jest nim również salezjanin – ks. Domenico Ricca.

A po południu, po wizycie w Bazylice Maryi Wspomożycielki i po zatrzymaniu się w kościele w Cottolengo, papież uda się na Piazza Vittorio, gdzie spotka się z dziećmi i młodzieżą, uczestnikami “Happeningu oratoriów i młodzieży”, zorganizowanego wspólnie przez diecezjalne i salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieży. Mowa tu o “mini ŚDM”, mających towarzyszyć młodym w odkrywaniu jednej z charakterystycznych cech charyzmatu salezjańskiego – pasji wychowawczej, odbywających się w połączeniu z wizytą papieską (19-21 czerwca). Szczegółowy program i informacje dotyczące zapisów są dostępne na stronie: “Turin For Young”.

“Papieska wizyta, podonie jak całe Wystawienie, będzie przeżywana w duchu wdzięczności za dar świętego młodzieży i za służbę, jaką Rodzina Salezjańska nie przestaje realizować w Turynie i na całym świecie na polu edukacji, misji, sportu, komunikacji społecznej. Papież Franciszek będzie na Valdocco 21 czerwca, ale przez wszystkie 67 dni Wystawienia Całunu, synowie Księdza Bosko, Turyńczycy i pielgrzymi będą przeżywać z nami doświadczenie związane z Całunem” – stwierdził wczoraj abp Cesare Nosiglia, arcybiskup Turynu.

W czasie wczorajszej konferencji prasowej poinformowano również, że zostało już dokonanych 850 tysięcy zapisów. Zaprezentowano także przewodnik dla pielgrzymów odwiedzających Całun, który zawiera nie tylko informacje praktyczne oraz pogłębienie historyczne i naukowe, ale także tłumaczy znaczenie propozycji związanej z Wystawieniami Całunu w sensie ogólnym, a zwłaszcza tej dotyczącej Wystawienia 2015, łączącego się z Dwusetleciem urodzin Księdza Bosko.

Za: www.infoans.org.