Różne: 21 lat Ewangelizacji Wizualnej w Polsce

21 lat Ewangelizacji Wizualnej w PolsceW kwietniu bieżącego roku mija dwadzieścia jeden lat od rozpoczęcia przez Fundację im. św. Franciszka z Asyżu i Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew” głoszenia Ewangelii na terenie naszego kraju.

Jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii współczesnemu światu jest Ewangelizacja Wizualna prowadzona od dwudziestu jeden lat przez Fundację im. św. Franciszka z Asyżu i Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”. W Ewangelizacji Wizualnej chodzi o głoszenie Ewangelii za pomocą środka przekazu jakim jest łatwy do zauważenia i przyciągający uwagę plakat. W ten sposób przekaz trafi a nie tylko do tych, którzy już wierzą, ale przyciąga uwagę również tych, którzy są poza Kościołem. Tematyka plakatów to kwestie, które trapią współczesnego człowieka: problemy wiary, etyki czy sprawy społeczne.

W kwietniu bieżącego roku mija dwadzieścia jeden lat od rozpoczęcia przez Fundację im. św. Franciszka z Asyżu i Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew” głoszenia Ewangelii na terenie naszego kraju poprzez plakat ewangelizacyjny.

Dzięki współpracy z duszpasterzami parafialnymi, szkołami katolickimi, różnymi duszpasterstwami i ruchami kościelnymi plakaty ewangelizacyjne wiszą przy kościołach, drogach, w kaplicach więziennych, w szkołach i w wielu innych miejscach, gdzie można w sposób prosty zwrócić uwagę człowieka na ważne wartości duchowe.

Plakaty wiszą na tablicach parę tygodni i nie pozostają niezauważone. Inspirują oglądającego do zastanowienia się nad własnym życiem i nad otaczającym go światem. Ludzie czasami pytają czy w plakatach Ewangelizacji Wizualnej chodzi o reklamę, czy może marketing religijny? Marketing i reklama to pojęcia komercyjne.

Trzeba pamiętać, że współczesny człowiek jest formowany przez ciągłe bombardowanie mass mediów i przeobraża się w „dziecko obrazu”, a jego osobowość staje się „technopłynna”. Dlatego głoszenie Słowa Boga wymaga m.in. zastosowania współczesnego języka, który jest zrozumiały dla człowieka. My głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa „wielokrotnie i na różne sposoby” (por. Hbr 1,1), aby dotrzeć do wszystkich krańców ziemi, dlatego wykorzystujemy z pokorą i odpowiedzialnością (por. Mt 10,16) współczesne środki masowego przekazu.

Czasami ludzie pytają czy chodzi o odnowienie życia religijnego? A może o większą liczbę powołań? Najlepszymi sposobami na odnowienie życia religijnego i dobre oraz święte powołania są świadectwa wiary oraz przykłady życia świętego. W historii Kościoła takie świadectwa dawali m.in. męczennicy. Św. Franciszek pozostawił swoim braciom i następcom prostą zasadę: życie ich ma polegać na zachowaniu Świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Akcja Ewangelizacji Wizualnej jest tylko ciągłym przypominaniem, zwracaniem uwagi przechodniów na pewne zagadnienia życia religijnego, jest uwrażliwianiem serc i sumień, jest zachętą do podejmowania wysiłku stawania się człowiekiem lepszym, świętym, jest wreszcie zachętą do pogłębiania wiary i wiedzy religijnej. A wszystko to jest czynione językiem prostym i zrozumiałym dla współczesnego człowieka.

Informacje o EWANGELIZACJI WIZUALNEJ można uzyskać pod adresem:

Fundacja im. św. Franciszka z Asyżu

ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. 12 428 31 70, fax 12 428 32 41

[email protected]

ewangelizacja.org.pl

Za: www.franciszkanie.pl.