Generał redemptorystów na rocznicę powstania Radia Maryja

O. Michael Brehl, przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów, skierował specjalny list z okazji 22. rocznicy powstania Radia Maryja. Podkreślił w nim, że Radio Maryja jest bardzo szczególną posługą Słowa, które przynosi nadzieję i obejmuje całą ludzkość.

Przypomniał słowa Świętego Klemensa Hofbauera: „Głosić Ewangelię na nowo!”, które zostały wybrane jako temat ważnego czasu Nowej Ewangelizacji podczas XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w 2009 roku. Odwołał się też do nauczania papieża Franciszka, który na zakończenie Roku Wiary wielokrotnie wskazywał na powołanie do ewangelizowania i zapraszał do głoszenia miłosierdzia życiem. Podkreślił, że Jezus musi być w centrum naszego życia, dialogu i naszych spotkań.

– W duchu Nowej Ewangelizacji, do jakiej jesteśmy wezwani, cieszę się, że Radio Maryja może być tak potężnym narzędziem w głoszeniu ewangelicznego przesłania, w pobudzaniu do modlitwy i umacnianiu pełnego szacunku dialogu. Stawiam przed Wami wyzwanie – tak jak uczynił to Ojciec Święty w Asyżu – abyście tym przesłaniem przede wszystkim żyli. Cytując Świętego Franciszka, Papież powiedział: „Głoście Ewangelię zawsze, a jeśli to konieczne, głoście ją także słowami. Czy można głosić Ewangelię bez słów? Tak! Poprzez świadectwo! Najpierw świadectwo, potem słowa” – zachęcił generał redemptorystów.


Oto pełny tekst listu:

Przewielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok CSsR, Prowincja Warszawska
Wielebny Ojciec Tadeusz Rydzyk,
Współbracia,
Rodzina Radia Maryja

Drogi Ojcze Januszu, Ojcze Tadeuszu, Współbracia i Rodzino Radia Maryja,

Pozdrawiam z Rzymu w Jezusie Chrystusie, naszym Bracie i Odkupicielu! To dla mnie zaszczyt, że mogę skierować do Was kilka słów z okazji 22. rocznicy powstania Radia Maryja. Jest czymś szczególnie właściwym obchodzenie tej rocznicy w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu – czasu, w którym prosimy Pana, aby kolejny raz przygotował nasz świat i nas samych na przyjęcie Słowa, które stało się Ciałem, Emanuela, Boga z nami. Radio Maryja jest bardzo szczególną posługą Słowa, które przynosi nadzieję i obejmuje całą ludzkość.

Podczas XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w 2009 roku Misjonarze Redemptoryści wybrali słowa Świętego Klemensa Hofbauera, apostoła Warszawy, jako temat ważnego czasu Nowej Ewangelizacji: „Głosić Ewangelię na nowo!”. Na zakończenie Roku Wiary Papież Franciszek wielokrotnie wskazywał na nasze powołanie do ewangelizowania. Ojciec Święty zaprasza nas, abyśmy przede wszystkim naszym życiem, a potem słowami głosili przesłanie miłosierdzia i nadziei, przesłanie zrozumienia i współczucia. Prosi nas, abyśmy zanosili je szczególnie na peryferie naszego społeczeństwa, Kościoła i świata. Stawia przed nami wyzwanie, abyśmy byli blisko zwykłych ludzi, owiec, które najbardziej potrzebują pasterza – tak blisko, żebyśmy zostali naznaczeni „zapachem owczej wełny”.

Papież Franciszek podkreśla, że ta ewangelizacja musi pobudzać kulturę dialogu i spotkania z ludźmi wszystkich wyznań i narodów. Ojciec Święty odróżnia ewangelizację, która proponuje Ewangelię na zasadzie dobrowolności i dialogu, od prozelityzmu, który skierowany jest na nawrócenie poprzez debatę i zwycięskie argumenty. Tylko w kulturze prawdziwego dialogu i spotkania możemy skutecznie ewangelizować, tak jak to czynił Jezus Chrystus, który zaprasza wszystkich ludzi do relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. Chrześcijańska ewangelizacja nigdy nie może angażować się w osobiste ataki i prowadzące do podziałów polityczne taktyki.

Ojciec Święty kolejny raz przypomina nam o kluczowej roli osoby Jezusa, który jest naszym Bratem i Odkupicielem, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Jezus musi być w centrum naszego życia, dialogu i naszych spotkań. Zachęcamy innych, ażeby spotkali Go osobiście i dajemy świadectwo o zmianie, jakiej dokonuje On w naszym życiu.

W duchu Nowej Ewangelizacji, do jakiej jesteśmy wezwani, cieszę się, że Radio Maryja może być tak potężnym narzędziem w głoszeniu ewangelicznego przesłania, w pobudzaniu do modlitwy i umacnianiu pełnego szacunku dialogu. Stawiam przed Wami wyzwanie – tak jak uczynił to Ojciec Święty w Asyżu – abyście tym przesłaniem przede wszystkim żyli. Cytując Świętego Franciszka, Papież powiedział: „Głoście Ewangelię zawsze, a jeśli to konieczne, głoście ją także słowami. Czy można głosić Ewangelię bez słów? Tak! Poprzez świadectwo! Najpierw świadectwo, potem słowa”.

Niech Maryja, Matka Nieustającej Pomocy, której Niepokalane Poczęcie obchodzimy w tych dniach, pomoże Wam przyjmować Słowo, które stało się Ciałem. Niech Duch Święty oświeca Was, gdy idziecie za Odkupicielem, i niech Bóg Wam zawsze błogosławi.

W Chrystusie Odkupicielu

Michael Brehl CSsR
Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów

Rzym, 26 listopada 2013 r.

Za: www.redemptor.pl.