O. Adam Sikora OFM – profesorem belwederskim

Dnia 12 listopada 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych naszemu współbratu o. Adamowi R. Sikorze OFM.

Dziesięć dni później, 22 listopada 2013 r., w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora 65 polskim naukowcom przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  Wśród nich był również o. Adam, który otrzymał akt nadania tytułu profesora (belwederskiego) nauk teologicznych.

O. prof. dr hab. Adam R. Sikora jest pracownikiem naukowym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1998 roku, a kierownikiem Zakładu Egzegezy Starego i Nowego Testamentu od roku 2009. W swoim dorobku naukowym ma 11 książek i ponad 120 artykułów.

Ciesząc się pierwszej takiej nominacji w naszej Prowincji życzymy o. Profesorowi kolejnych sukcesów i radości płynącej z pracy naukowej.

Za: www.franciszkanie.net.