Promujemy zabytek wielkiej klasy – Mszał Jagiellonów

Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry (wydanie fototypiczne) pod red. Remigiusza Pośpiecha pojawił się na rynku wydawniczym. To dokładna, fototypiczna kopia zabytkowego Mszału jasnogórskiego z królewskim herbem Jagiellonów, który jest najcenniejszym rękopisem przechowywanym w bibliotece paulinów na Jasnej Górze. Od tej chwili, poprzez nowe wydawnictwo, jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Promocja wydania dokładnej, fototypicznej kopii zabytkowego Mszału odbyła się w sobotę, 30 listopada o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Spotkanie zorganizował Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska i Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Na ponad 300. stronicach przedstawiono reprodukcje kolejnych stron Mszału, z nieznacznym pomniejszeniem formatu. Starano się jednak zachować wszystkie inne szczegóły oryginału, jak np. widoczne na wielu kartach przebicia atramentu z odwrotnej strony, czy wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

„Pochodzący z początku XVI stulecia Missale Paulinorum (ok. 1506), zwany powszechnie – ze względu na osobę jego fundatora, króla Jana Olbrachta – Mszałem Jagiellonów albo Mszałem Olbrachta, należy niewątpliwie do najcenniejszych i najbardziej wartościowych kodeksów liturgiczno-muzycznych zachowanych w jasnogórskim archiwum – czytamy we wstępie autorstwa Remigiusza Pośpiecha, pracownika naukowego Uniwersytetów Opolskiego i Wrocławskiego oraz przewodniczącego Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów – Ten niezwykle kunsztownie wykonany rękopis, ozdobiony licznymi dekoracjami malarskimi, posiada wielowymiarowe znaczenie: jako istotne, wręcz podstawowe źródło pozwalające poznać sposób sprawowania liturgii Mszy św. w klasztorach paulińskich w okresie późnego średniowiecza, jako wspaniałe dzieło sztuki, zawierającego barwne miniatury, ozdobne inicjały oraz bogato zróżnicowaną ornamentykę, a także jako swoisty pomnika kultury staropolskiej”.

W skład zespołu redakcyjnego pod przewodnictwem prof. Remigiusza Pośpiecha weszli paulini: o. Dariusz Cichor, definitor generalny Zakonu Paulinów i o. Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska; a także: Marcin Konik, ks. Erwin Mateja, Alina Mądry, Aleksandra Patalas i Barbara Przybyszewska-Jarmińska.

Dzieło ukazało się nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydawnictwa Zakonu Paulinów Paulinianum. Druk zlecono Wydawnictwu i Drukarni Św. Krzyża w Opolu.

Celem uzyskania jak największej przydatności badawczej, do wydania Mszału Jagiellonów dołączono na końcu płytę CD, zawierającą zdjęcia wszystkich najważniejszych miniatur.


Zebranych na promocji wydania gości powitał o. Dariusz Cichor, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Jest to książka niezwykła, począwszy od samej oprawy, która doskonale imituje okładkę oryginału (…), jest także w swoim wnętrzu dokładnym oddaniem tego, czym jest w istocie Mszał z fundacji Jana Olbrachta zwany Mszałem Jagiellonów” – powiedział o. Cichor.

Prezentacji wydania dokonał prof. Remigiusz Pośpiech, pracownik naukowy Uniwersytetów Opolskiego i Wrocławskiego oraz przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. „Jest to dla mnie ogromna satysfakcja i ogromna radość, że mogłem koordynować wydanie tego dzieła” – zaznaczył na początku prof. Pośpiech.

„Liturgia była czymś najważniejszym, najistotniejszym, czymś, co wyznaczało rytm życia i działalności zakonu od samego początku jej powstania. I te zabytki, nawet te nieliczne, które się zachowały na czele z tym pięknym Mszałem Jagiellonów, pokazują jak pięknym, jak ważnym wydarzeniem była Liturgia, która była siłą sprawczą dla rozwoju wielu dziedzin kultury i sztuki” – podkreślił prof. Remigiusz Pośpiech.

Na zakończenie słowo do zebranych wypowiedział o. Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska. Podkreślił, że kompleksowe działania nad jasnogórskimi muzykaliami, również wydawnicze, są podejmowane w celu zachowania i przekazania tego wielkiego dziedzictwa następnym pokoleniom. „Chcemy to dziedzictwo, które otrzymujemy przenieść do życia poprzez nagrania, poprzez publikacje” – mówił o. Kilnar.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.