Historia salezjańska w polskim parlamencie

www.pila.salezjanie.plW czwartek 21 maja 2015 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Jubileuszu 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko odbyła się uroczysta konferencja naukowa „Wychowywać młodych na dobrych chrześcijan i prawych obywateli”.

Została ona zorganizowana przez polską sekcję Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej (Associazione dei Cultori di Storia Salesiana) oraz Parlamentarny Zespół Miłośników Historii. Wzięli w niej udział salezjanie, salezjanki, parlamentarzyści oraz historycy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy współpracują z nami w projektach upamiętniających dzieje salezjanów w okresie systemów totalitarnych.

Uroczystą konferencję rozpoczęli jej sekretarze naukowi – poseł RP dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W tym miejscu odczytano przesłanie dla uczestników sympozjum ks. dr Tadeusza Rozmusa SDB, Radcy Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego dla Regionu Europa Środkowo-Północna. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali następujących referatów: ks. Michał Mejer SDB (UKSW) – „Podstawy pedagogiki i duchowości św. Jana Bosko”; ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Rozwój dzieł salezjańskich w Polsce”; ks. prof. dr  Stanisław Zimniak SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie) – „Wybitne postaci salezjanów polskich”; poseł RP dr Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Salezjanie w Kolegium Kardynalskim”; ks. mgr Stefan Makuracki SDB  (Dyrektor Biura ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile) – „Szkolnictwo salezjańskie w Polsce”.

Po wykładach organizatorzy podsumowali obrady zapowiadając jednocześnie wydanie ich drukiem jeszcze w tym roku. Pojawił się także postulat zorganizowania w sejmie sympozjum o wychowankach salezjańskich, którzy ginęli za ojczyznę w okresie okupacji i rządów komunistycznych. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie parlamentu, po którym oprowadzał dr Girzyński. Pobyt w gościnnym gmachu Sejmu RP zakończyliśmy modlitwą w intencji ojczyzny i rychłej beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda prymasa Polski w kaplicy dla parlamentarzystów.Warto podkreślić, że polski parlament był drugim europejskim po Włoszech, gdzie w taki sposób upamiętniono 200. rocznicę urodzin św. Jana Bosko.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Za: www.pila.salezjanie.pl.