Poznań – nowa honorowa oblatka

Siostra Luitgardis JuroszekSiostra Luitgardis Juroszek, służebniczka Najświętszej Maryi Panny, została przyjęta do grona honorowych oblatów. Tytuł przyznał jej o. Superior Generalny (Ojciec Generał) Louis Lougen OMI z radą, na wniosek o. prowincjała Antoniego Bochma OMI.

Siostra Luitgardis od ponad 25 lat pracuje w Prokurze Misyjnej, której zadaniem jest wspieranie oblackich misjonarzy.

Ceremonia włączenia do grona honorowych oblatów, a także wręczenia oblackiego krzyża, odbyła się 21 maja, w oblacką uroczystość św. Eugeniusza, w parafii Chrystusa Króla w Poznaniu. Przewodniczył jej o. bp Eugeniusz Juretzko OMI z Kamerunu. Krzyż oblacki s. Luitgardis wręczył o. prowincjał Antoni Bochm OMI. W uroczystości wzięli liczny udział świeccy związani ze zgromadzeniem, siostry służebniczki, proboszczowie z poznańskich parafii, a także misjonarze oblaci z całego świata.

S. Luitgardis, urodziła się 17 maja 1940 r. w Istebnej i należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Do nowicjatu wstąpiła 13 listopada 1959 r., a śluby wieczyste złożyła 15 października 1966 r. Przez kilka lat pracowała jako katechetka (nauczycielka religii). Następnie została skierowana na studia polonistyki na KUL. Od młodości chciała zostać misjonarką, jednak ze względu na kłopoty zdrowotne, nie wyjechała na misje. W 1989 r. została skierowana do pracy w Prokurze Misyjnej w Poznaniu. Współpracuje z jej kolejnymi dyrektorami: o. Walentym Zapłatą OMI, Franciszkiem Chrószczem OMI oraz Marianem Lisem OMI. Swoją posługę wśród wykonuje z wielkim poświęceniem – w duchu oblackiego charyzmatu. Jest znana wszystkim polskim oblackim misjonarzom pracującym na misjach. Do codziennych zajęć Siostry należą: praca w biurze – pisanie listów, odbieranie telefonów, kontakty z Przyjaciółmi Misji; prowadzenie animacji misyjnej; pomoc w organizowaniu „niedziel misyjnych”; przygotowywanie do wysyłki paczek do krajów misyjnych (Kamerun, Madagaskar). S. Luitgardis cechuje oblacki duch misyjny. Cała jej działalność znajduje oparcie w głębokim i ugruntowanym życiu wewnętrznym. Jest osobą wierną swojemu zakonnemu powołaniu, człowiekiem modlitwy i adoracji. Wspaniale godzi charyzmat służebniczek z oblackim.

Tytuł „honorowego oblata” przyznawany jest przez o. Superiora Generalnego, na wniosek przełożonego juryzdykcji oblackiej. Przeznaczony jest dla osób świeckich i duchownych, mających szczególną łączność z oblatami i żyjących w sposób szczególny, ich charyzmatem. W Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów tytuł ten posiada 14 osób.

MW/Poznań

Za: www.oblaci.pl.