Hiszpania: I Międzynarodowy Kongres Benedyktyński

W podmadryckim opactwie Valle de los Caídos (Dolina Poległych) trwa I Międzynarodowy Kongres Benedyktyński. Poświęcony został „Monastycyzmowi benedyktyńskiemu i chrystianizacji Europy”.

W kongresie bierze udział ponad 120 osób z Hiszpanii i z zagranicy.

Kongres, który cieszy się poparciem Papieskiej Rady Kultury, ma przede wszystkim charakter naukowy, a nie tyle duchowy czy religijny, choć w programie jest przewidziany czas na modlitwę. „Celem kongresu jest odzyskanie z zapomnienia ogromnej pracy mnichów, ponieważ nie można zrozumieć tożsamości europejskiej bez benedyktynów” – podkreślają organizatorzy.

Poszczególne wystąpienia podzielono na trzy bloki: „Reguła św. Benedykta, wzór życia, wzór cywilizacji”; „Benedyktyni budowniczymi zachodniej cywilizacji” oraz „Monastycyzm benedyktyński jako punkt odniesienia dla nowej ewangelizacji”. „Ewangelia była pierwszą konstytucją europejską” – stwierdził o. Anselmo Álvarez Navarrete OSB w wykładzie zatytułowanym: „Nowe porwanie Europy”.

Zdaniem opata z Valle de los Caídos „Ewangelia zainspirowała podstawową strukturę istnienia narodów na kontynencie, coś, co przeżyło w duszy wszystkich narodów pomimo oświecenia, ideologii i politycznych teorii aż dopóki materializm i relatywizm ostatnich czasów wymazał prawie wszystkie jej ślady”. Ma się wrażenie, że głównym przedsięwzięciem współczesnej Europy jest „zmiana naszej świadomości w stosunku do Chrystusa i zorganizowanie wielkiego sądu przeciwko Niemu, aby ukazać Go jako największego wroga człowieka” – podkreślił zakonnik.

Kongres został zorganizowany przez Fundację Forum św. Benedykta w Europie i Opactwo św. Krzyża w Valle de los Caídos. Obrady zakończą się 13 lipca.

o. M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie.