III dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Trzeci dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego rozpoczął się odsłonięciem obrazu Matki Bożej o godzinie 6:00 oraz Eucharystią, której przewodniczył redemptorysta, o. Eugeniusz Leśniak, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

Mszę Świętą o godzinie 7:00 sprawował o. Stanisław Kiełbasa, dyrektor Krajowego Centrum Misji i Rekolekcji. W słowie do zebranych podkreślał on, że Maryja jest dla nas przykładem w odważnym podążaniu za Jezusem Chrystusem, mimo trudów i przeciwności.

Eucharystii, która celebrowana była o godzinie 9:00, przewodniczył ks. prałat Zdzisław Puścizna z Tarnowa.  W swoim słowie mówił o konieczności zbliżenia się do Matki Najświętszej i zawierzenia jej swojego życia. Prosił także, aby w swoim życiu nie zapominali o Bogu i modlitwie.

Uroczystej sumie z udziałem rolników i pszczelarzy o godzinie 11:00 przewodniczył ks. Marek Marcićkiewicz, duszpasterz rolników. W słowie skierowanym do zebranych podkreślał wagę pracy rolników i pszczelarzy. Wspominał też, że tym, który sieje zło jest szatan. To jego podszeptom dał się zwieść syn marnotrawny z przypowieści. Ojciec Miłosierny przygarnął go mimo jego grzechów i niewierności. Bóg wybacza każdemu, kto chce się nawrócić. Ks. Marcićkiewicz prosił zebranych, aby z Bogiem zaczynali i kończyli swój dzień.

O godz. 15:00 odbyła się Eucharystia z udziałem DSM, scholii, ministrantów i lektorów, której głównym celebransem był o. Witold Baran, redemptorysta, dyrektor Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów. Do zebranej na placu młodzieży i dzieci mówił, jak ważna jest bliska zażyłość z Jezusem. Podkreślał, że działalność w ruchach przykościelnych pomaga nam wzrastać na drodze do świętości.

O godzinie 18:30 odbyła się Eucharystia z udziałem członków Akcji Katolickiej, która sprawowana była pod przewodnictwem ks. dra Jana Bartoszka, asystenta kościelnego Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej. Kaznodzieja mówił, że pierwsze miejsce po Bogu w życiu chrześcijanina powinna zajmować Maryja. Tutaj porozumiewamy się z Maryją za pośrednictwem ac. To u Matki Bożej szukamy ratunku i pokrzepienia.  Maryja będąc świadoma Bożej miłości dokonała wielkich rzeczy, stała się matką Boga. Dzisiaj kult życia sprawia, że brak w ludziach poświęcenia. Uczmy się od Jezusa Dobrego Pasterza służby względem naszych braci i sióstr.

O 20:30 w ramach Wieczoru Maryjnego odbył się koncert zespołu „Pokolenia” z Tuchowa.

Za: br. Jerzy Krywult CSsR