Pomoc dla zakonów przeżywających trudności

Stolica Apostolska mianowała jezuitę, ks. Gianfranco Ghirlandę specjalnym doradcą Legionistów Chrystusa oraz zapowiedziała mianowanie komisarza wspomagającego Rodzinę Zakonną Św. Jana i jej przełożonych generalnych.

72-letni ks. Gianfranco Ghirlanda SJ jest cenionym specjalistą w zakresie prawa kanonicznego, a w latach 2004-2010 był rektorem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W okresie minionych czterech lat był on jednym z zastępców papieskiego delegata, kard. Velasio De Paolis, któremu Benedykt XVI powierzył pokierowanie odnową zgromadzenia, po kryzysie związanym ze skandalicznym postępowaniem założyciela, ks. Marciala Maciela. Ten 3,5-letni okres zakończyła kapituła generalna, która wybrała nowych przełożonych i podjęła prace nad rewizją konstytucji. Zdaniem obserwatorów decyzja Stolicy Apostolskiej świadczy o tym, że rozpoczęta reforma nie rozwiązała wszystkich problemów Legionistów Chrystusa.

Natomiast papieski delegat ds. mniszek kontemplacyjnych św. Jana, a zarazem asystent braci i sióstr apostolskich, bp Henri Brincard poinformował, że otrzymał pismo substytuta ds. ogólnych w watykańskim Sekretariacie Stanu, abp Angelo Becciu. Jeden z najbliższych współpracowników papieża poinformował, iż Ojciec Święty zapowiedział mianowanie komisarza, którego zadaniem będzie towarzyszenie duchowej rodzinie św. Jana, założonej przez nieżyjącego już o. Marie-Dominique Philippe OP. Ten zmarły w 2006 r. duchowny miał się dopuścić czynów nieczystych wobec kobiet, których był kierownikiem duchowym.

Jednocześnie Stolica Apostolska poleciła jak najszybsze odbycie przez zgromadzenie sióstr kontemplacyjnych kapituły generalnej, której przewodniczyć ma papieski delegat – bp Brincard, a gdyby on nie mógł, arcybiskup Lyonu, kard. Philippe Barbarin. Zaznaczono, że mniszki, które kanonicznie opuściły zgromadzenie sióstr kontemplacyjnych św. Jana oraz osoby świeckie mogą swobodnie utworzyć publiczne stowarzyszenie wiernych, które docelowo mogło by się stać instytutem zakonnym. Gdyby jednak odwoływały się do osoby o. Marie-Dominique Philippe, to biskup diecezjalny ma obowiązek zasięgnięcia opinii Stolicy Apostolskiej. Bp Brincard informuje ponadto, że osoby, które Stolica Apostolska usunęła ze stanowisk kierowniczych muszą być całkowicie wykluczone z życia zakonnego.

Kryzys w duchowej rodzinie św. Jana trwa od kilkunastu lat. Już w roku 2003 ordynariusz sprawujący patronat nad zgromadzeniem, kard. Philipp Barbarin, na życzenie Watykanu mianował wizytatorów, którzy dokonali wizytacji we wspólnotach mniszek kontemplacyjnych. W czerwcu 2009 roku zwolnił z pełnionych obowiązków s. Alix, która współpracowała z o. Philippe przy utworzeniu w 1982 roku zgromadzenia mniszek i przez 27 lat była ich przełożoną generalną. Po uzgodnieniu z Rzymem kard. Barbarin mianował nową przełożoną generalną. Decyzji tych nie zaakceptowała część sióstr. W związku z tym w listopadzie 2009 roku watykańska Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mianowała komisarza, emerytowanego biskupa Nicei, Jeana Bonfilsa, którego władza jest taka jak przełożonej generalnej. Jego zadaniem było przywrócenie zgromadzeniu jedności. Zastąpił go następnie bp Henri Brincard.

Trudności wystąpiły także w życiu męskiej gałęzi braci św. Jana. W roku 2000 bp Raymond Séguy, ówczesny ordynariusz Autan, pod którego władzą znajdował się instytut, wyraził swój niepokój, którego przyczyną były kłopoty, zmęczenie fizyczne i moralne, wyczerpanie, zachowania sprzeczne z życiem chrześcijańskim i zakonnym braci. Skłoniło to Stolicę Apostolską do mianowania im trzech asystentów, w tym bpa Brincarda, „celem wypełniania posługi rady, przewodzenia i perswazji”.

Do założonej przez o. Marie-Dominique Philippe’a duchowej rodziny św. Jana należą istniejący od 1975 roku bracia św. Jana, od 1982 roku – mniszki kontemplacyjne, od 1984 siostry czynne oraz osoby świeckie – oblaci żyjący tym charyzmatem w świecie.

Za: www.deon.pl.