III Krajowy Zjazd Oblatów Benedyktyńskich

Wspólnota Oblatów Benedyktyńskich przy opactwie tynieckim organizuje III Krajowy Zjazd Oblatów Benedyktyńskich, który odbędzie się pod hasłem: Co znaczy dzisiaj „Słuchaj”? – słuchanie jako fundament duchowości benedyktyńskiej.

Zjazd odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Tyńcu. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich Oblatów!

Szczegóły III Krajowego Zjazdu Oblatów Benedyktyńskich

Celem Zjazdu jest wymiana myśli i doświadczeń osób świeckich żyjących według Reguły św. Benedykta, w obliczu narastających w świecie procesów dechrystianizacji. Chcemy wsłuchać się i wyjść naprzeciw tym wyzwaniom w wymiarze społecznymi i osobistym, korzystając z głębi myśli św. Benedykta.

Wspólne refleksje powinny wzmocnić naszą tożsamość, by skutecznie odpowiadać na wyzwania stające przed nami na co dzień. Spotkanie pozwoli także wzmocnić się wzajemnym świadectwem wiary. Serdecznie zapraszamy wszystkich Oblatów związanych z klasztorami o Regule św. Benedykta, a także osoby otwarte na duchowość monastyczną.

Za: www.tyniec.benedyktyni.pl.