IV Krajowy Kongres Misyjny

IV Krajowy Kongres MisyjnyKomisja Episkopatu Polski oraz Papieskie Dzieła Misyjne organizują w dniach 12-14 czerwca 2015 r. IV Krajowy Kongres Misyjny, który zaszczyci swą obecnością Kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz liczni biskupi, misjonarki, misjonarze i przedstawiciele wszystkich środowisk misyjnych w Polsce.

Historia Kongresów misyjnych sięga lat przedwojennych. Ich idea narodziła się wśród młodzieży akademickiej Poznania.

I Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu (13-14 IX) z okazji dziesięciolecia ustanowienia struktur Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszego dnia odbyło się nabożeństwo w kościele farnym, otwarcie wystawy misyjnej oraz odczyt inauguracyjny. W drugim dniu Kongresu uczestnicy zebrania plenarnego wzięli udział we Mszy św., wysłuchali 3 referatów i obejrzeli film. W Kongresie wzięło udział kilka tysięcy osób. Zakończył się on wielotysięczną manifestacją pod pomnikiem Chrystusa Króla.

II Kongres Misyjny miał miejsce w Częstochowie, w dniach 16-18 października 1992 r. Odbył się pod hasłem: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Za organizację Kongresu odpowiadał abp Edmund Piszcz, przewodniczący Komisji EP ds. misji wraz z bp. Andrzejem Suskim dyrektorem krajowym PDM. Kontekstem Kongresu były przygotowania do II Synodu Plenarnego oraz ukazanie się encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

Tematy referatów, wygłoszonych pierwszego dnia obrad, dotyczyły teologicznych podstaw zaangażowania misyjnego, roli PDM w diecezjach i parafiach, świadomości misyjnej w Polsce oraz aktualnego stanu i perspektyw zaangażowania misyjnego księży diecezjalnych, zgromadzeń zakonnych i świeckich.

W drugim dniu Kongresu, uczestnicy pracowali w grupach tematycznych zajmując się animacją i formacją misyjną w poszczególnych środowiskach, np. w parafii, rodzinie, seminariach, domach formacyjnych, zgromadzeniach. Miały miejsce spotkania sekcyjne: dyrektorów diecezjalnych PDM, zakonnych promotorów i referentek misyjnych, misjologów, kleryckich kół misyjnych, akademickiego ruchu misyjnego. Były też świadectwa polskich misjonarzy oraz gości z Rzymu, Białorusi, Słowacji, Włoch i Ukrainy.

Kongresowi towarzyszyła wystawa „500 lat ewangelizacji Ameryki Łacińskiej”.

III Krajowy Kongres Misyjny miał miejsce w 1999 roku i był związany z przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu. Odbył się w dniach 23-24 października 1999 r. na Jasnej Górze pod hasłem: „Misje odnawiają Kościół”. Na czele Komitetu organizacyjnego Kongresu stanął bp Wojciech Ziemba, przewodniczący Komisji EP ds. Misji. W kongresie wzięło udział 1000 osób. Poprzedziły go dwudniowe obrady misjologów polskich.

Kongres rozpoczął Apel Jasnogórski, 22 X. Jego uroczysta inauguracja miała miejsce w Sali o. Kordeckiego w sobotę przed południem. Uczestnicy wysłuchali 3 referatów. Na Kongres przygotowano wystawę misyjną. Po południu uczestnicy przenieśli się do 5 parafii w Częstochowie, reprezentujących kontynenty. W katedrze Misjonarze Św. Rodziny pokazali Oceanię; w parafii św. Antoniego Misjonarze Oblaci NMP mówili o pracy w Afryce; w par. Miłosierdzia Bożego Księża Pallotyni modlili się za Azję; w par. św. Wojciecha Księża Werbiści przybliżali misje w Ameryce, a Misjonarze Kombonianie w par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa modlili się za Europę.

We wszystkich kościołach odbyła się Msza święta oraz koncerty. W poszczególnych parafiach w spotkaniach kongresowych wzięło udział od 100 do 500 osób.

W niedzielne przedpołudnie podsumowano spotkania kongresowe w parafiach. Zabrali goście z Czech, Ukrainy, Słowacji i Białorusi. Były również świadectwa, gorąca muzyka latynoamerykańska w wykonaniu zespołu kleryckiego Księży Werbistów. Kongres zakończyła uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej.

IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorami są Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Jego celem jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz 25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

Kongres przeżywamy w świetle nadchodzących bardzo ważnych wydarzeń: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek.

Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy z misjonarzy współczesnych, któremu na sercu leżała troska o misyjne dzieło Kościoła. To on przypomniał z mocą, iż powołanie misyjne jest powołaniem wszystkich chrześcijan i całej wspólnoty wiernych, a misje nadal aktualnym zadaniem Kościoła.

Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości, że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15).

Kongres winien ukazać perspektywę zaangażowania misyjnego Kościoła poprzez ożywienie pracy referatów misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych lub powołanie ich do istnienia.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KRAJOWYM KONGRESIE MISYJNYM

Moi Drodzy Przyjaciele Misji,

Szybkimi krokami zbliża się IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Będzie to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowisk misyjnych i całego Kościoła w Polsce. Chcemy bowiem podczas konferencji naukowej i stacji kongresowych postawić sobie pytanie o aktualność misji, animację i formację misyjną oraz o przyszłość naszego zaangażowania w pomoc misjonarkom i misjonarzom. Pragniemy szukać nowych form pracy dla misji, formacji i organizacji naszych działań.

Cieszę się, że już wiele osób i wspólnot odpowiedziało na zaproszenie i weźmie udział w Kongresie. Odpowiedź tak liczna i zaangażowanie budzą nadzieję, że poprzez Kongres rozpalimy w sobie zapał misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych diecezjach i parafiach, rodzinach, wspólnotach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach katolickich i wolontariacie, dzięki któremu sprawa misji znajdzie się w centrum troski i duszpasterskiej posługi Kościoła.

Pragnę ponowić zaproszenie do udziału w IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Zapraszam do Warszawy na konferencję naukową (12 czerwca) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dziecięcą, młodzieżową i dla dorosłych stację kongresową (13 czerwca). Szczegółowy program tych dwóch dni znajduje się na stronie www.misje.pl.

Proszę również, byśmy niedzielę – 14 czerwca – przeżyli wspólnie jako misyjne święto w parafiach i diecezjach. Ostatni dzień Kongresu bowiem stanowi doskonałą okazję do tego, by ożywić zapał misyjny, rozbudzić zainteresowanie misjami poprzez wspólną modlitwę, spotkania z misjonarzami, festyny parafialne i inne inicjatywy. Bądźmy kreatywni i zaproponujmy naszym wspólnotom ciekawe formy świętowania tego dnia.

W oczekiwaniu na IV Krajowy Kongres Misyjny pragnę zapewnić o modlitwie i z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji


PROGRAM IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO – 12-14 CZERWCA 2015

Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, największy Misjonarz współczesności. Kongres potrwa trzy dni.

KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW, AULA JANA PAWŁA II,
UL. DEWAJTIS 5, WARSZAWA ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE

WARSZAWSKO-PRASKIEJ, 12 VI 2015

Godz. 9.30Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisław Dziekoński

Godz. 9.40Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 10.00Aktualność misji „ad gentes”, kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym

Godz. 10.50Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

Godz. 11.15Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

Godz. 11.45 – Dyskusja

Godz. 12.30 – Obiad

Godz. 14.00 Panel dyskusyjny „Odnowić zapał misyjny”

Grupa I: Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad gentes”, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa

Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator
o. dr Konrad Keler SVD

Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła
w Polsce,
moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy
w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?
moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC

Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, UKSW, Warszawa

Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

Godz. 18.00Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem
abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Godz. 21.00Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem
bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA

WARSZAWA, „TORWAR”, UL. ŁAZIENKOWSKA 6A, 13 VI 2015 R.

Godz. 9.30 – Recepcja

Godz. 10.00 – Rozpoczęcie

Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 10.30 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Godz. 11.30 – Spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru – część I

(czas na posiłek i zabawy)

Godz. 12.00 – „Muzyczne podróże misyjne (m. in. Joszko Broda, dziecięcy zespół taneczny Freespirit z Ghany i inni)

Godz. 13.00 – Spotkania z misjonarzami w krużgankach Torwaru – część II

Godz. 13.30 – Misyjny różaniec

godz. 14.30 – Zakończenie

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA

BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO,
WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA, 13 VI 2015 R.

Godz. 10.00-10.15 – Zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.15-11.15Koncert Darka Malejonka, Program ewangelizacyjny

Godz. 11.15-11.30Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB

Godz. 11.30-12.15 – Świadectwa misjonarzy (fideidonum, misjonarz, misjonarka)

Godz. 12.15-13.15 – Występ zespołów misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) – Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 13.15-14.15 – Obiad

Godz. 14.15–15.45Młodzi dla Misji, ks. Maciej Makuła SDB i wolontariuszka

Godz. 15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski

Godz. 18.00 – Msza Święta na Placu Grzybowskim

Godz. 19.30 – Procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża

Godz. 20.00Wieczór Chwały w Bazylice Świętego Krzyża

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH

PLAC GRZYBOWSKI, KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,

WARSZAWA, 13 VI 2015 R.

Godz. 8.30-10.00 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.30 – Zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.30-11.00Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Aktualność misji «ad gentes» w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD

Godz. 11.00-11.30 – Świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)

Godz. 11.30-12.00 – Przerwa

Godz. 12.00-12.30Misyjne mosty – świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)

Godz. 12.30-13.00Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, Katowice

Godz. 13.00-13.30 – 3 krótkie filmy misyjne

Godz. 13.30-15.00 – Przerwa obiadowa

Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach

Godz. 15.15-15.30 – Śpiewy misyjne

Godz. 15.30-16.30Wkład polskich misjonarzy w miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika, Szymon Hołownia

Godz. 16.30-17.00 – Przerwa

Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z Litanią do Serca Jezusowego

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Po Mszy Św. procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH,

14 VI 2015 R.

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego

Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, biskupa ełckiego

Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia”
z Poznańskiej Fary pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP i metropolitę poznańskiego

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny misyjne.

Za: Ks. dr Zbigniew Sobolewski – Dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes