Jasło: Uzależnienia i wiara

O. Piotr Stanisławczyk, wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów, dzielił się w pierwszy weekend marca swoją wiarą i długoletnim doświadczeniem pracy z uzależnionymi we franciszkańskiej parafii św. Antoniego w Jaśle.

W niedzielę 3 marca o. Piotr głosił słowo Boże w na wszystkich Mszach św. jasielskiego sanktuarium. Podczas homilii starał się odpowiedzieć na pytanie czym jest wiara dla współczesnego człowieka.

Do odpowiedzi na to pytanie użył on obrazu dwóch skrzydeł: pierwszym jest inicjatywa Boga, który nam towarzyszy, prowadzi i troszczy się o człowieka. Drugie skrzydło to indywidualna odpowiedź na przyjaźń z Bogiem.

Kiedy w człowieku obecne są te dwie rzeczywistości wtedy zaczyna on w sposób spontaniczny i naturalny ewangelizować innych przez właściwe decyzje zgodne z Prawem Bożym, chęć osobistej przemiany i właściwe odnoszenie się do innych – mówił do wiernych.

W sobotę 2 marca o. Piotr spotkał się natomiast z grupą młodzieży franciszkańskiej działającej przy jasielskiej parafii. Opowiedział on młodym o zagrożeniach wynikających z sięgania po narkotyki oraz alkohol.

W ramach profilaktyki zwrócił on uwagę na wartość grupy duszpasterskiej, która potrafi być nie tylko miejscem odkrywania Boga, ale także pewnego rodzaju oazą przetrwania trudnych doświadczeń dokonujących się na co dzień w domu rodzinnym.

„To właśnie w grupie opartej na zdrowych wartościach młody człowiek może odnaleźć szacunek, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji” – mówił do zebranej młodzieży.

O. Piotr zachęcał ponadto do odkrywania w sobie pasji i hobby, które stanowią ważny element życia ludzkiego, a zarazem chronią przed pustką, bezsensem życia i łatwością sięgania po narkotyki lub alkohol.

O. Piotr Stanisławczyk (l. 42) urodził się w Niebylcu na Podkarpaciu. Do Zakonu Franciszkanów wstąpił w roku 1990. 21 czerwca 1997 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Jest on magistrem licencjatem teologii duchowości, magistrem psychologii, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, absolwentem studiów doktoranckich z psychologii na KUL w Lublinie.

Do tej solidnej formacji dochodzi Podyplomowe Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu, Podyplomowe Studium Psychologiczno-Pedagogicznego im. Św. Jadwigi w Lublinie, Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków KUL, Podyplomowe Studium Zarządzania Służbą Zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

O. Piotr jest współautorem książki „Narkotyki” (Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Lublin 2005) oraz autorem artykułów z zakresu terapii uzależnień i teologii duchowości.

W 2009 roku został on odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi w pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących pomocy. Od 2012 roku o. Piotr jest wikariuszem Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

A. Dudek

http://www.jaslo.franciszkanie.pl/

Za: www.franciszkanie.pl.