Kapituła Prowincjalna Saletynów

www.saletyni.pl9 lutego w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

Kapituła trwać będzie w dniach 9-14 lutego 2015 r. W obradach bierze udział 32 delegatów. Wśród nich jest 5 członków obecnego Zarządu Prowincjalnego i 25 delegatów wybranych przez członków prowincji. Oprócz nich w Kapitule będą uczestniczyć dwaj członkowie dawnej prowincji szwajcarskiej, od 2013 roku połączonej z prowincją polską. Przełożony obecnego okręgu szwajcarskiego jest delegatem z urzędu, natomiast drugi przedstawiciel został wybrany przez członków okręgu. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik Kapituły ma 68 lat, zaś najmłodszy 33 lata.

Zgodnie z procedurą, Kapituła wysłucha najpierw sprawozdania o stanie prowincji ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS i raportu ekonoma prowincjalnego ks. Józefa Pieli MS. Następnie obradować będzie nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskich saletynów oraz nad postulatami i wnioskami, które zostały przedstawione przez członków prowincji. W dalszej kolejności Kapituła dokona wyboru Prowincjała i jego Asystentów na trzyletnią kadencję. Kilkudniowe obrady zakończy głosowanie nad podjętymi uchwałami.

Według Norm Konstytucyjnych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów Kapituła Prowincjalna wyraża udział wszystkich członków prowincji w jej zarządzaniu i życiu. Główne zadania Kapituły to m.in.: wybór Prowincjała i jego Asystentów; sporządzanie oraz zatwierdzanie regulaminów i statutów prowincjalnych; okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla Prowincjała i jego Rady; czuwanie nad ciągłością wypełniania programów dotyczących apostolstwa, duszpasterstwa powołań i formacji; analiza zagadnień przedstawionych jej przez Prowincjała lub wynikających ze sprawozdań i z postulatów nadsyłanych przez zakonników; zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących.

(gz)

Za: www.saletyni.pl.