Pożegnania: o. Krzysztof Kopeć OMI

o. Krzysztof Kopeć OMI10 lutego 2015 r. na plebanii parafii pw. św. Michała Archanioła w Siołkowicach Starych (pow. opolski), w 53. roku życia, 33. roku powołania zakonnego i 27. roku kapłaństwa zmarł nagle o. Krzysztof Kopeć.

Urodził się 27 maja 1962 r. w Kocku na Podlasiu (rodzice Stanisław i Teresa z d. Niedziela). Od 1977 r. uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kocku, gdzie 1981 r. zdał maturę. We wrześniu 1981 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, a 8 września 1982 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam też 8 września 1986 r. złożył śluby wieczyste, przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. S. Napierały (17 czerwca 1987 r.) i prezbiteratu z rąk abp. J. Stroby (20 czerwca 1988 r.).

O. Krzysztof pracował w wielu placówkach: jako wikariusz w Siedlcach i Iławie, a także jako rekolekcjonista (misjonarz ludowy) w Iławie, Bodzanowie, Łebie, Gorzowie Wlkp. i Lublińcu.

Jego pierwszą placówką były Siedlce, gdzie przez cztery lata był wikariuszem (1988–1991). W następnych latach (1991–1996) pracował w Iławie, gdzie był wikariuszem, następnie od 1992 r. ekonomem, rekolekcjonistą oraz zastępcą przełożonego. Następne 10 lat (1996–2005) był rekolekcjonistą w Bodzanowie k. Głuchołaz. Następnie po roku pracował jako rekolekcjonista w Łebie i Gorzowie. Od 2007 r. pracował w Lublińcu. Jako rekolekcjonista głosił wiele misji, rekolekcji, prowadził animacje misyjne oraz zastępował okolicznych proboszczów. Jego śmierć była niespodziewana. Odszedł do Domu Ojca w czasie zastępstwa proboszcza na Opolszczyźnie.

Miejsce i data pogrzebu o. Krzysztofa Kopcia OMI nie są jeszcze znane.

MW/Poznań

Za: www.oblaci.pl.