Redemptoryści: WSKSiM podpisała umowę o współpracy z Lateranum

redemptor.plJego Magnificencja ks. bp Enrico dal Covolo, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, oraz JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podpisali w Rzymie w czwartek, 5 lutego 2015 r., umowę o wzajemnej współpracy.

Ksiądz biskup Enrico dal Covolo nie od dziś aktywnie współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Już 13 października 2011 roku przewodniczył on w Toruniu uroczystej Eucharystii inaugurującej nowy rok akademicki i wygłosił wykład inauguracyjny pt. „O idei uniwersytetu. W kierunku kultury jakości”. Studenci WSKSiM w marcu 2012 roku – jako jedyni przedstawiciele młodzieży z Polski – zostali zaproszeni przez Rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego do uczestnictwa w I Międzynarodowym Spotkaniu Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości. Ksiądz Biskup wielokrotnie udzielał wywiadów i wypowiadał się na antenie TV Trwam i Radia Maryja.

Podpisana Umowa o współpracy z Uniwersytetem Papieża jest dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wielką radością i znakiem zaufania, którym obdarza ją Uniwersytet, którego rektora mianuje sam Ojciec Święty. Dla Uczelni, która w duchu ewangelicznym w sposób nowoczesny i profesjonalny pragnie kształtować przyszłych dziennikarzy, ludzi kultury i polityki, to również wielkie zobowiązanie. Wspólnota akademicka WSKSiM podejmuje je z odwagą, zaangażowaniem i ufnością w przyszłość.

Za: www.redemptor.pl.