Zmarł kard. Karl Josef Becker SJ

kard. Karl Josef Becker SJW wieku 86 lat zmarł w Rzymie kard. Karl Josef Becker SJ. Mając 20 lat wstąpił on do Towarzystwa Jezusowego, gdzie odbył formację zakonną i przyjął święcenia kapłańskie.

Doktoryzował się z teologii dogmatycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął na jezuickim Wydziale Teologicznym we Frankfurcie. Od 1969 r. był związany z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie. Przez wiele lat był doradcą Kongregacji Nauki Wiary, uczestnicząc m.in. w rozmowach Komisji „Ecclesia Dei” z Bractwem św. Piusa X. Kapelusz kardynalski otrzymał z rąk Benedykta XVI na konsystorzu 18 lutego 2012 r.

W związku ze śmiercią kard. Beckera Papież Franciszek wysłał na ręce przełożonego generalnego jezuitów o. Adolfo Nicolasa Pachona telegram kondolencyjny. Wyraża w nim żal i współczucie całemu Towarzystwu Jezusowemu, zapewniając o modlitwie za zmarłego za przyczyną Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli. Wspomina także z wdzięcznością „intensywną i wzorową służbę, którą nieodżałowanej pamięci purpurat pełnił przez wiele lat na polu edukacji, formacji kolejnych pokoleń, zwłaszcza kapłanów, badań teologicznych, a także w służbie Stolicy Apostolskiej”.

Jezuickiemu generałowi telegram kondolencyjny przesłał również kard. Pietro Parolin. Wyrażając wdzięczność za życie tego syna duchowego św. Ignacego i wspominając jego hojną, pełną oddania pracę dla Stolicy Apostolskiej, watykański sekretarz stanu składa szczere kondolencje Towarzystwu Jezusowemu i tym wszystkim, którzy znali zmarłego kardynała – zwłaszcza pokoleniom studentów, którzy, jak podkreśla, „korzystali z jego mądrych nauk”.

lg/ rv

Za: Radio Watykańskie.