Kapucyni: Mianowany nowy Definitor generalny

RZYM, Włochy – po przedstawieniu przez Konferencję PACC trójki kandydatów, Minister generalny za zgodą swego Definitorium, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 mianował Definitorem generalnym br. Victoriusa Dwiardy, dotychczasowego Ministra prowincjalnego Prowincji Pontianaku w Indonezji.

Br. Victorius obejmuje ten urząd po br. Cesar Acuin, który ze względów zdrowotnych podał się do dymysji 17 czerwca br.

Za: www.db.ofmcap.org