Kapucyni: Profesura br. Rolanda Prejsa

Brat Roland Prejs OFMCap otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, akt nadający tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 22 listopada 2013 roku o godzinie 13. Łącznie tytuły naukowe profesora otrzymało w tym dniu sześćdziesięciu pięciu uczonych. Tytuły naukowe profesora nauk teologicznych otrzymali też ksiądz prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL), ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), oraz o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). W uroczystości brał także udział gwardian kapucyńskiego klasztoru w Lublinie, brat Krzysztof Lewandowski.

Podstawą nadania tytułu naukowego profesora nauk teologicznych dla brata Rolanda był dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie historii Kościoła, a w szczególności przeprowadzone dwa przewody doktorskie oraz książka „Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne” (Lublin 2012). Postępowanie o rozpoczęcie procedur w sprawie uzyskania tytułu profesora rozpoczęło się 4 października 2012 roku. Rada Wydziału Teologii wyznaczyła dwóch recenzentów (jeden z KUL-u, drugi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) do oceny dorobku naukowego brata Rolanda i zgłosiła postępowanie do Centralnej Komisji do Sprawy Stopni i Tytułów Naukowych.

Centralna Komisja wyznaczyła dwóch kolejnych recenzentów (jednego z Uniwersytetu Wrocławskiego, drugiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie). Recenzenci przedstawili swe oceny na posiedzeniu Rady Wydziału Teologii dnia 14 maja 2013 roku. Dalsze postępowanie było prowadzone przez Centralną Komisję do Sprawy Stopni i Tytułów Naukowych i zakończyło się ostateczną decyzja pozytywną wydaną 30 września bieżącego roku. Akt nominacji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 18 listopada 2013 r.

Sekretariat ds. Informacji – Prowincja Warszawska

Foto. Wojciech Olkuśnik i Krzysztof Lewandowski OFMCap

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.