Salezjanie: Obrady Rady Generalnej

We wtorek, 3 grudnia, rozpoczęło się posiedzenie Rady Generalnej, ostatnie za rządów obecnego Przełożonego Generalnego. W programie obrad znajduje się wiele tematów, które będą dyskutowane przez członków Rady do 28 stycznia.

Do najbardziej pilnych zadań, spoczywających na Przełożonym Generalnym i jego Radzie, należy mianowanie 12 przełożonych inspektorii:

 • 3 dla regionu Ameryka Łacińska-Stożek Południowy;
 • 2 dla regionu Europa Północna;
 • po jednym dla Afryki-Madagaskaru, Azji Południowej, Azji Wschodniej-Oceanii, Interameryki oraz Włoch-Bliskiego Wschodu;
 • oraz 2 dla nowych inspektorii hiszpańskich: “Św. Jakuba Starszego” i “Maryi Wspomożycielki”.

Ponadto, muszą być przeanalizowane sprawozdania z Wizytacji nadzwyczajnych, jakie w ubiegłych miesiącach przeprowadzili radcy:

 • Manaus – ks. Natale Vitali;
 • Chennai – ks. Andrew Wong;
 • Bangalore – ks. Maria Arokiam Kanaga;
 • Afryka Środkowa – ks. Guillermo Basañes;
 • Ameryka Środkowa – ks. Esteban Ortiz;
 • Węgry i Słowenia – ks. Marek Chrzan;
 • oraz Włochy północno-wschodnie – ks. Pier Fausto Frisoli.

Dalszym przedmiotem refleksji będą struktury zarządu generalnego Zgromadzenia, zarządzanie ekonomiczne, a w kontekście najbliższej Kapituły Generalnej 27 – także dzielenie się najświeższymi informacjami w tym względzie.

Jak to zazwyczaj ma miejsce w czasie sesji zimowej, członkowie Rady Generalnej zostaną także poproszeni o wypowiedzenie się odnośnie do podziału funduszy misyjnych i zatwierdzenia budżetu na rok przyszły.

Za: www.infoans.org.